درباره انجمن صنفی تهران


انجمن کارفرمایی شرکتهای تامین و تجهیز وسایط نقلیه استیجاری استان تهران     می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان و پیمانکاران فعال در حوزه حمل و نقل  علاوه بر اینکه به حمایت از کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت رشد  این شرکت های در عرصه حمل و نقل  باشد، چرا که بر این امر واقف است رشد اقتصادی کشور عزیزمان و اشتغال فرزندانمان در گرو رشد روز افزون این عرصه نهفته است، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این مهم است و بر خود لازم می داند با حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری و با ارائه دغدغه ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان و تولید کندگان این عرصه باشد تا بدین ترتیب فرهنگ نوینی از اصول رانندگی صحیح و با احتیاط و ایمن را  فراهم آورد و در راستای خدمت به مردم و همشهریان عزیز و در نهایت به مردم سرزمینمان ایران اسلامی استفاده نماید چرا که براستی ایشان شایسته بهترین ها هستند.

بیشتر بخوانید >

خدمات ما


ثبت نام همکاران

همکاران میتوانند برای عضویت در انجمن صنفی وسایل نقلیه استیجاری از این قسمت وارد بشوندبیشتر بخوانید »

موارد تعلیق یا محرومیت

  1. عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان ….

بیشتر بخوانید »

موضع کاری انجمن صنفی تهران

انجمن صنفی تهران در رابطه با وسایل نقلیه استیجاری در شهر بزرگ تهران میباشد و  مدیریت بالغ بر 100…بیشتر بخوانید »

ماهیت قانونی تشکیل انجمن

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه مصوب آبان ماه  1389 هیئت محترم وزیران ،انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد ، این انجمن صنفی به شماره ثبت 846-3/2-7تشکیل گردیده است.

کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن تشکیل شده است.