عنوان: مناقصه حمل نهاده های کشاورزی از مبداء

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3094665

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۵۴۷۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/23

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل نهاده های کشاورزی از مبداء مغان به مقدار 15000 تن
حمل نهاده های کشاورزی از مبداء مغان به مقدار 15000 تن

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل نهاده های کشاورزی…

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3095131

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۵۳,۱۴۶,۵۲۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/23

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه حمل نهاده های کشاورزی از مبداء مغان به مقدار ۱۵۰۰۰ تن

مبلغ برآورد مالی: 42,673,050,000 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://iets.mporg.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir
شماره فراخوان : ۲۰۰۲۰۰۱۵۴۷۰۰۰۰۰۳

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام ماموریت .جابهجایی وسایل وتجهیزات وانجام امور گردشی

مناقصه گزار: شهرداری خلخال استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3095739

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۶۴۷۰۰۰۰۴۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها انجام ماموریت .جابهجایی وسایل وتجهیزات وانجام امور گردشی شهرداری خلخال ازطریق برگزاری استعلام به رانندگان واجد شرایط بومی – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید خدمت یک دستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3095777

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خرید خدمت یک دستگاه خودروی سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت ودرمان نمین – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات خودرویی

مناقصه گزار: خدمات هوایی پست و مخابرات پیام

استان / کشور: البرز,تهران

کد ایران تندر: 3093419

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات خودرویی با راننده جهت ایاب و ذهاب ماموریتهای اداری درون و برون شهری کارکنان

آدرس: کرج – مهرشهر – جاده ماهدشت

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 3,350,000,000 ریال

شماره تماس: 02633266135

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-حمل اسفالت از شعاع 50کیلومتری

مناقصه گزار: شهرداری نظرآباد

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3094892

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۳۶۶۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/21

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)-متفرقه 2

شرح آگهی:
استعلام بها:1-حمل اسفالت از شعاع 50کیلومتری
سایر حمل ونقل زمینی
2-اجاره بیل مکانیکی
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاتامین ماشین الات عمرانی به صورت اجاره طبق مشخصات

مناقصه گزار: شهرداری نظرآباد

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3094912

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۳۶۶۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/21

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
استعلام بهاتامین ماشین الات عمرانی به صورت اجاره طبق مشخصات مندرج در برگ استعلام بها
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل هوایی وارداتی 5000 عدد بُرد…

مناقصه گزار: خودروسازی سایپا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3094384

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: 14021108

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل هوایی وارداتی 5000 عدد بُرد ACU از کشور چین

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://pur.saipacorp.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل هوایی وارداتی …

مناقصه گزار: خودروسازی سایپا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3094385

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: 14021110

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل هوایی وارداتی 5000 بُرد ACU از کشور چین

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://pur.saipacorp.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات سرویس ترابری ماموریت های اداری درون شهری

مناقصه گزار: برق منطقه ای تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3094568

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۰۰۸۰۰۰۰۴۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات سرویس ترابری ماموریت های اداری درون شهری و برون شهری حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای تهران 1402-1403
معاونت مالی و پشتیبانی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه اجاره 20 دستگاه سواری جهت ماموریت های درون شهری

مناقصه گزار: امور مالیاتی جنوب تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3095675

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۰۵۴۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره 20 دستگاه سواری جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری سال 1402
خدمات حمل و نقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها مناقصه قرارداد تامین و اعزام خودرو با راننده

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه یک شهرکرد

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3094806

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۳۰۸۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها مناقصه قرارداد تامین و اعزام خودرو با راننده بمدت 12 ماه شمسی بصورت ساعتی جهت سازمان تامین اجتماعی شعبه 1 شهرکرد طبق درخواست و شرایط پیوست الزاما-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات خودروئی(هدایت و نگهداری)…‏

مناقصه گزار: ملی مناطق نفتخیز جنوب

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3094482

تاریخ انتشار: 1402/03/17

شماره آگهی: م م/01/0464

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات خودروئی(هدایت و نگهداری) راننده خودروهای سنگین 78 نفر بصورت دونوبتکار 12 ساعته(گروه شغلی 10) مورد نیاز عملیات ترابری اتوبوسرانی مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید

مبلغ برآورد مالی: 388,899,246,162 ریال

مبلغ تضمین: 13,777,984,923 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات:

عنوان: مناقصه واگذاری خدمات خودروئی شبکه بهداشت و درمان

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان اذرشهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3091728

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۳۱۶۱۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودروئی شبکه بهداشت و درمان آذرشهر
واگذاری خدمات خودروئی شبکه بهداشت و درمان آذرشهر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سفر زیارتی مشهد مقدس

مناقصه گزار: شهرداری تسوج استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3092723

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۶۶۴۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها سفر زیارتی مشهد مقدس
-سایر فعالیت‌های سرگرمی و تفریحی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عقد قرارداد 4دستگاه سواری ون

مناقصه گزار: شهرداری منطقه چهار تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3092728

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۶۹۴۰۰۰۰۵۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها عقد قرارداد 4دستگاه سواری ون برای جابجایی پرسنل اداره 10ماه در مسیرهای اعلامی طبق لیست پیوستی از1402/03/01تا1402/12/29

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین و انجام بخشی از سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: پتروشیمی تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3092775

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین و انجام بخشی از سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت را توسط 34 دستگاه مینی بوس

آدرس: تبریز-انتهای اتوبان شهید کسائی-کیلومتر 3 آزادراه شهید باکری-جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز-دفتر امور حقوقی و قراردادها

شماره تماس: 04134282121

رسانه منتشر کننده: عصر آزادی

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین و انجام بخشی از سرویس های ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: پتروشیمی تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3093594

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین و انجام بخشی از سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت را توسط 34 دستگاه مینی بوس تعداد تقریبی 55915 سرویس سالانه شامل روزکاری 21 سرویس نوبت کاری 31 سرویس متفرقه و شهرستانهای آذرشهر اسکو مرند و حومه سه سرویس

آدرس: تبریز-انتهای اتوبان شهید کسایی-کیلومتر سه آزاد راه شهید باکری-جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 50,000,000,000 ریال

شماره تماس: 04134282121

رسانه منتشر کننده: دنیای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عقد قرارداد 4دستگاه سواری ون برای جابجایی پرسنل

مناقصه گزار: شهرداری منطقه چهار تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3094136

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۶۹۴۰۰۰۰۵۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها عقد قرارداد 4دستگاه سواری ون برای جابجایی پرسنل اداره 10ماه در مسیرهای اعلامی طبق لیست پیوستی از1402/03/01تا1402/12/29
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1.مدیریت تامین خودروی استیجاری …

مناقصه گزار: شهرداری خوی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3091624

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/27

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-تخريب ساختمان، گودبرداري و خاکبرداري-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه 1.مدیریت تامین خودروی استیجاری به تعداد 50 دستگاه
2.عملیات خاکبرداری وحمل مصالح در منطقه یک
3. عملیات خاکبرداری وحمل مصالح در منطقه دو

آدرس: استان آذربايجان غربي شهر خوي بلوار شيخ نوايي ساختمان شهرداري

شماره تماس: 044-۳۶۳۳۶۶۶۱-6

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://www.rrk.ir
—-
www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس حمل

مناقصه گزار: آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3092261

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: 1508146

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس حمل و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری با خودروهای پژو پارس – پژو 405 و سمند مدل 95 به بالا به تعداد 46 خودرو

آدرس: ارومیه – خیابان امام خمینی (ره) – نبش خیابان خیام شمالی – اداره کل پشتیبانی و تدارکات – اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

شماره تماس: 0443-2225630

رسانه منتشر کننده: آسیا

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل وتحویل مرسولات و امانات پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3092604

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۵۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل وتحویل مرسولات و امانات پستی از ارومیه به مهاباد و بالعکس طبق شرایط قنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات خودرویی

مناقصه گزار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3092624

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۴۷۴۰۰۰۰۴۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات خودرویی
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بارگیری مصالح با لودر

مناقصه گزار: شهرداری سلماس استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3092659

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۶۳۰۰۰۰۳۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بارگیری مصالح با لودر و حمل مصالح از مسیل روستای شورگل یا خان تختی به محل کارخانه آسفالت واقع در جنب روستای میناس ( مقدار 17600 تن )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه اصلاحیه واگذاری فعالیت های توزیع بسته و امانات پستی

مناقصه گزار: اداره پست

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3093224

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیت های توزیع بسته و امانات پستی به صورت دانه شماره خودرویی و موتوری مربوط به نواحی پستی شهرستان ارومیه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: بشارت نو

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات راهبری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه میاندوآب

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3093320

تاریخ انتشار: 1402/03/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۳۰۳۰۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات راهبری خودروهای استیجاری
خدمات راهبری خودروهای استیجاری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه سرویس دهی درون و برون شهری (تامین خودرو)

مناقصه گزار: امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3088750

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۱۴۷۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس دهی درون و برون شهری (تامین خودرو)
تامین خودرو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه یک دستگاه مینی بوس

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3088846

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۴۸۱۰۰۰۰۶۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه یک دستگاه مینی بوس جهت سرویس دهی و استفاده همکاران از اردبیل به سرعین و برعکس قیمت به صورت ماهیانه خواهد -کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه راننده آمبولانس اعزام بیمار بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان حضرت سید الشهدا ع سمیرم

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3088890

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۴۹۵۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو- آمبولانس

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای راننده آمبولانس اعزام بیمار بیمارستان سیدالشهدا سمیرم
سلامت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات

مناقصه گزار: پارس دارو

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3083065

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/16

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات

آدرس: فلکه اول تهرانپارس – ابتدای بلوار پروین

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 500,000,000 ریال

شماره تماس: 77704061

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بکارگیری 15 دستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3088328

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۳۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت در اختیار شبکه شمیرانات
مناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت در اختیار شبکه شمیرانات

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات نشانه گذاری از قبیل انتقال وبازگشایی کیسه های برنج

مناقصه گزار: ذخیره سازی غله و خدمات بازرگانی شهر تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3088629

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۳۱۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نشانه گذاری
عملیات نشانه گذاری از قبیل انتقال وبازگشایی کیسه های برنج بمقدارحدود 2418تن

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بکارگیری 15 دستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3089205

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۳۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودروی سواری در اختیار معاونت امور بهداشتی
مناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودروی سواری در اختیار معاونت امور بهداشتی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام امورات رانندگی ماشین آلات سنگین و نقشه برداری

مناقصه گزار: شهرداری طبس استان خراسان جنوبی

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3088685

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۷۷۵۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: مهندسي و مشاوره ، مطالعه ، طراحي و نقشه کشي ساختمان-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-نقشه کشي و نقشه برداري و مشاوره

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات رانندگی ماشین آلات سنگین و نقشه برداری و دفتر فنی و کارگری مربوط به پروژه سایت 79 هکتاری و 350 هکتاری
سایت 79 هکتاری و سایت 350 هکتاری مسکن ملی شهرستان طبس

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در خواست خرید خدمت

مناقصه گزار: بهداشت و درمان شهرستان زیرکوه (حاجی اباد)

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3088821

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۰۴۴۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در خواست خرید خدمت جهت سریس ایاب و ذهاب پرسنل شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان کوثر زیرکوه – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه سه دستگاه نیسان با راننده و یک کارگر

مناقصه گزار: شهرداری گناباد استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3088788

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۵۰۸۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه سه دستگاه نیسان با راننده و یک کارگر – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1- خودروهای مورد نیاز خدمات شهری خود

مناقصه گزار: شهرداری تربت حیدریه استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3088800

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: تامين نيروي انساني-امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها :
1- خودروهای مورد نیاز خدمات شهری خود – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
2-مدیریت 170 نفر از نیروهای خدمات شهری خود – فعالیت‌های اداره و پشتیبانی دفتر کار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-اجاره 5 دستگاه خودروبه مدت 4 ماه

مناقصه گزار: جهادکشاورزی شهرستان تربت جام

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3088805

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي-لوله هاي پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، کاروگيت و دوجداره

شرح آگهی:
استعلام بها :1-اجاره 5 دستگاه خودروبه مدت 4 ماه – فعالیت‌های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت‌های پس از برداشت محصول
2-پروژه انجام خرید لوله پلی اتلین – فعالیت‌های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت‌های پس از برداشت محصول

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تخلیه،بارکیری و کیسه کیری 400 هزارتن انواغ کودشیمیایی

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3088503

تاریخ انتشار: 1402/03/13

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۶۲۴۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه،بارکیری و کیسه کیری 400 هزارتن انواغ کودشیمیایی فله ازبندرامام
عملیات تخلیه ازکشتی،بارکیری و کیسه کیری ،توزیع،سردوزی400 هزارتن انواغ کودشیمیایی فله وخاک فسفات ازبندرامام(ره)

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس ایاب وذهاب

مناقصه گزار: خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز در استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3088722

عنوان: مناقصه تامین و انجام بخشی از سرویسهای ایاب و ذهاب …

مناقصه گزار: پتروشیمی تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3086652

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین و انجام بخشی از سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت

آدرس: تبريز– انتهای اتوبان شهید کسائی – کیلومتر 3 آزاد راه شهید باکری – جاده اختصاصی پتروشيمي تبريز – شرکت پتروشيمي تبريز- دفتر امور حقوقی و پیمانها (امور پيمانها )

شماره تماس: 041-34282121

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://www.tpco.ir
—-
پست الکترونیکی peyman3@tpco.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل آسفالت

مناقصه گزار: شهرداری سلماس

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3086048

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/25

دسته بندی ها: آسفالت و قير-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل آسفالت از کارخانه آسفالت به معابر سطح شهر

مبلغ برآورد مالی: 15,000,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 750,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: اقتصاد ملی

توضیحات: www.salmasli.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاسرویس ایاب و ذهاب سالیانه مرکز آموزش شهید کچویی

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3085280

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۰۰۲۰۰۰۲۲۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاسرویس ایاب و ذهاب سالیانه مرکز آموزش شهید کچویی
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3085551

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: پيمانکاري، تعميرات و نگهداري تاسيسات-تاسيسات ساختمان و موتورخانه-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-واگذاري، مديريت، راهبري و نگهداري اماکن

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب ذهاب (خودرو سواری /مینی بوس / ون) مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب ذهاب (خودرو سواری /مینی بوس / ون) مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3085942

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۰۷۰۰۰۰۲۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (مینی بوس / ون / خودروسواری) بیمارستان دکتر علی شریعتی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (مینی بوس / ون / خودروسواری) بیمارستان دکتر علی شریعتی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری جابه جایی اومر ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: شهرداری کمال شهر

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3085987

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری جابه جایی اومر ایاب و ذهاب اداری کارکنان شهرداری

آدرس: کرج – کمال شهر -میدان شهید بهشتی – بلوار شهرداری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,250,000,000 ریال

شماره تماس: 02634722703

رسانه منتشر کننده: عصر توسعه

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عمومی امور حمل و نقل

مناقصه گزار: تعاون کار و رفاه اجتماعی

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3086014

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی امور حمل و نقل اداراه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

آدرس: کرج – میدان آزادگان – بلوار امام رضا –

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 520,000,000 ریال

شماره تماس: 02632128000

رسانه منتشر کننده: آرمان ملی

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات ترابری

مناقصه گزار: تولید نیروی برق تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3085509

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۸۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات ترابری
ارائه خدمات ترابری شرکت تولید نیروی برق تهران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره خودرو باراننده

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه رودهن

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3086404

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۳۵۵۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره خودرو باراننده بصورت ساعتی/ماهیانه مطابق بامفاد قراردادمیباشد.مقدارقراردادبرمبنای ساعت کارکرد وماهیانه تا سقف 900 ساعت قابل محاسبه است
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بارگیری، انبارش، نگهداری، تبرید، حمل و توزیع آب آشامیدنی

مناقصه گزار: حمل و نقل ریلی رجا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3085832

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی: ۲۰۰۲۱۰۲۲۳۰۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي

شرح آگهی:
مناقصه عمومی دو مرحله ای بارگیری، انبارش، نگهداری، تبرید، حمل و توزیع آب آشامیدنی
بارگیری، انبارش، نگهداری، تبرید، حمل و توزیع آب آشامیدنی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام امور اموال گردانی

مناقصه گزار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3086045

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۱۰۰۰۰۱۲۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها انجام امور اموال گردانی و کمک انبارداری بانک مرکزی به شرح اسناد پیوست
-انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- مناقصه عمومی تامین

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3086108

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه 1- مناقصه عمومی تامین 15 دستگاه خودرو سواری در اختیار معاونت امور بهداشتی 2- مناقصه عمومی تامین 15 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه موتور سیکلت در اختیار شبکه شمیرانات 3- مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور بیمه ای دانشگاه

شماره تماس: 09126451393 – 22217773 – 09101502148

رسانه منتشر کننده: جام جم

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده

مناقصه گزار: حفظ نباتات کشور

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3086692

تاریخ انتشار: 1402/03/11

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۰۷۵۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده
اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه ایاب ذهاب خودرو سواری …

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3081483

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۵۳,۱۴۵,۸۴۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه ایاب ذهاب خودرو سواری مینی بوس و ون مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

آدرس: دانشگاه

مبلغ برآورد مالی: 38,040,000,000 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://iets.mporg.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب …

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3081485

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۵۳,۱۴۵,۶۵۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب (مینی بوس / ون / خودروسواری) بیمارستان دکتر شریعتی

مبلغ برآورد مالی: 28,800,000,000 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://iets.mporg.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس دیر به بیدخون

مناقصه گزار: تامین اجتماعی استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3081354

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۶۸۷۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس دیر به بیدخون و بالعکس خودرو مورد نظر ایسوزو مدل بالا ;سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستادایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه شناسایی پیمانکار حمل خوراک پالایشگاه و محصولات

مناقصه گزار: نفت ایرانول

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3075714

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه شناسایی پیمانکارحمل خوراک پالایشگاه و محصولات

آدرس: تهران – ملاصدرا

شماره تماس: 02155225524

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: WWW.IRANOL.IR

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه شناسایی ماشین آلات سنگین استیجاری

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء

استان / کشور: تهران,سیستان و بلوچستان,هرمزگان

کد ایران تندر: 3078817

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
مناقصه شناسایی ماشین آلات سنگین استیجاری

آدرس: تهران- خیابان شریعتی – خیابان خواجه عبدالله انصاری – خیابان تیسفون – نبش ایرون – پ 75

شماره تماس: 02122873505

رسانه منتشر کننده: روزگار

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: فرهنگی ورزشی و فناوری آبفای استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3081074

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۴۳۶۹۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری پژو یا سمند مدل 95 و بالاتر ، دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده
تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری پژو یا سمند مدل 95 و بالاتر ، دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی شهری

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام کشور

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3081888

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۰۱۴۰۰۰۱۶۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/16

دسته بندی ها: حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی شهری
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی شهری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست 3خودرو سواری

مناقصه گزار: دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3081890

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۶۵۵۰۰۰۰۲۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست 3خودرو سواری در اختیاردانشکده 22 روز کاری 10 ساعته درماه.اضافه کار مازادبرموظفی(پنج شنبه و جمعه)مالیات و بیمه درقرارداد لحاظ گردد09127939010

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری امور حمل و نقل

مناقصه گزار: امور مالیاتی استان خراسان شمالی

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3081954

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۲۱۱۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری امور حمل و نقل اداره کل امورمالیاتی استان خراسان شمالی ( تعداد سه نفر راننده با خودرو سمند یا پژو مدل 95 به بالا )طبق قرارداد و مشخصات پیوست

سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تهیه و تامین 8 دستگاه اتوبوس ویژه کولردار

مناقصه گزار: ملی مناطق نفتخیز جنوب

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3080945

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۲۸۸۰۰۰۲۶۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/01/0431 ت1 تهیه و تامین 8 دستگاه اتوبوس ویژه کولردار (از نوع ولو b9 مدل 90 یا اسکانیا مدل 93 و به بالا
م م/01/0431 ت1 تهیه و تامین 8 دستگاه اتوبوس ویژه کولردار (از نوع ولو b9 مدل 90 یا اسکانیا مدل 93 و به بالا) بصورت 12 ساعته با راننده جهت جابجایی کارکنان کارخانجات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از طریق اتوبوسرانی مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-اجاره یک دستگاه اتوبوس کولردار

مناقصه گزار: بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3081353

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها :1-اجاره یک دستگاه اتوبوس کولردار جهت اعزام بسیجیان شهر امیدیه به مرقد امام (ره)در تاریخ 1402/03/12و بالعکس .برآورد نرخ پایه 000ر000ر50ریال می باشد .سایر حمل ونقل زمینی

2-اجاره یک دستگاه اتوبوس کولردار جهت اعزام بسیجیان شهر امیدیه به مرقد امام (ره)در تاریخ 1402/03/12و بالعکس .برآورد نرخ پایه 000ر000ر50ریال می باشد .سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بروزرسانی ، طراحی ، تولید و ساخت ونصب پلاک سرخه

مناقصه گزار: پست استان سمنان

استان / کشور: سمنان

کد ایران تندر: 3081879

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۵۲۸۰۰۰۰۶۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها بروزرسانی ، طراحی ، تولید و ساخت ونصب پلاک سرخه و کدپستی بزرگ به تعداد(1700) وکوچک به تعداد(2700) با مشخصات فنی پیوست وبه تفکیک سایز
سایر فعالیت های خدماتی شخصی
فعالیت‌های سایر سازمان‌های دارای عضو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین وسیله نقلیه با راننده

مناقصه گزار: مرکز درمانی مهدیشهر

استان / کشور: سمنان

کد ایران تندر: 3081901

تاریخ انتشار: 1402/03/10

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۰۰۷۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل در مسیر درمانگاه مهدی شهر به سمنان و بلعکس، تعداد سرویس روزانه بین 4 الی 8 سرویس-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه اجرای عملیات بارگیری و حمل انواع مواد اولیه و متفرقه

مناقصه گزار: سیمان صوفیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3075778

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/23

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي-مواد و فرآورده هاي معدني (سنگ آهن ، کک ، سيليس ، ذغال و …)

شرح آگهی:
مناقصه اجرای عملیات بارگیری و حمل انواع مواد اولیه و متفرقه (شامل مارن، سنگ آهن، سنگ گچ، سیلیس، کلنیکر، پوزولان، آلکالی، ضایعات نخاله های ساختمانی و ..) در داخل کارخانه به مقدار یک میلیون و پنجاه هزار تن

آدرس: تبریز- کیلومتر 33 جاده مرند- امور بازرگانی- پبمان های شرکت سیمان صوفیان

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 7,800,000,000 ریال

شماره تماس: 041-42527156

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عقد قرارداد 4 دستگاه سواری ون

مناقصه گزار: شهرداری منطقه چهار تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3078657

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۶۹۴۰۰۰۰۵۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها عقد قرارداد 4 دستگاه سواری ون برای جابجایی پرسنل اداره بمدت یکسال شمسی درمسیرهای اعلامی طبق لیست پیوستی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079063

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت تمام وقت به برای مسیر ( ولیعصر – باغمیشه)به تعداد 15 دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079304

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت تمام وقت به برای مسیر ( آخونی -قره آغاج )به تعداد 16 دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079321

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت تمام وقت به برای مسیر ( خ امام – پاستور )به تعداد 12 دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079326

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت تمام وقت به برای مسیر ( ائل گلی – گلشهر )به تعداد 16 دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079333

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( عباسی – منصور )به تعداد 14 دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079357

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( لاله – فجر )به تعداد 17دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079369

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( دارایی- مفتح )به تعداد 14دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079382

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( قطران – شریعتی )به تعداد 14دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079432

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( ارم- منبع )به تعداد 17دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079434

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۱۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( سر درود -اندیشه )به تعداد 16دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079435

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( نصف راه -بهار )به تعداد 14دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079578

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( عباسی – سرباز شهید )به تعداد 14دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3079579

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۱۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودرو نیسان وانت به صورت نیمه وقت به برای مسیر ( حجتی-نظام پزشکی )به تعداد 16دفتر
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه اجرای عملیات بارگیری و حمل انواع مواد اولیه و متفرقه

مناقصه گزار: سیمان صوفیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3075778

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/23

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي-مواد و فرآورده هاي معدني (سنگ آهن ، کک ، سيليس ، ذغال و …)

شرح آگهی:
مناقصه اجرای عملیات بارگیری و حمل انواع مواد اولیه و متفرقه (شامل مارن، سنگ آهن، سنگ گچ، سیلیس، کلنیکر، پوزولان، آلکالی، ضایعات نخاله های ساختمانی و ..) در داخل کارخانه به مقدار یک میلیون و پنجاه هزار تن

آدرس: تبریز- کیلومتر 33 جاده مرند- امور بازرگانی- پبمان های شرکت سیمان صوفیان

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 7,800,000,000 ریال

شماره تماس: 041-42527156

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو سواری برای ایاب ذهاب

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3077994

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۵۹۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو سواری برای ایاب ذهاب در امورات دهگردشی مراکز بهداشتی بتعداد شش خودرو – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه گزار: بهداشت و درمان شهرستان سرعین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3078029

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۱۳۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری جهت انجام دهگردشی (پژو پارس – پژو 405 – تندر 90 – سمند) – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 1- دستگاه اتوبوس اسکانیا 44نفره

مناقصه گزار: حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3078032

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۴۰۲۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها 1- دستگاه اتوبوس اسکانیا 44نفره دراختیاراز مبدادانشگاه محقق به مقصدقم جمکران.مرقد امام خمینی ره.از تاریخ 12-3-1402صبح ساعت7صبح تا1402/3/14تاریخ برگشت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات تأمین خودرو جهت ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3077541

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۹۰۳۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات تأمین خودرو جهت ایاب و ذهاب زندانهای استان اصفهان
ارائه خدمات تأمین خودرو جهت ایاب و ذهاب زندانهای استان اصفهان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3077861

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۳۷۸۰۰۰۰۵۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
مناقصه عمومی تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات نظافت، سرویس دهی آبدارخانه ها،پشتیبانی اداری

مناقصه گزار: تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3077114

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۷۹۰۰۰۰۰۴۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-امور آبدارخانه، سرايداري و اتاقدارِِِي-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی
انجام خدمات نظافت، سرویس دهی آبدارخانه ها،پشتیبانی اداری و جابجایی لوازم اداری و حمل اثاثیه، برای 100 نفر پرسنل ساختمان های مرکز و نگهداری و ترمیم فضای سبز به مساحت حدود 5000 متر مربع

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تخلیه یا بارگیری( برنج و شکر)

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان ایلام

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3077786

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۴۵۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي

شرح آگهی:
استعلام بها تخلیه یا بارگیری( برنج و شکر)-انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام مدیریت امور انبار

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3076478

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه انجام مدیریت امور انبار

آدرس: میدان معراج

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 970,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: جمهور

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام مدیریت امور انبار(انبارداری)

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام کشور

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3077574

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۰۱۴۰۰۰۱۵۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام مدیریت امور انبار(انبارداری) انبار بادم زار شهرستان دشتی
انجام مدیریت امور انبار(انبارداری)انبار بادم زار شهرستان دشتی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه گزار: ملی پست جمهوری اسلامی ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3070945

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: 2002003067000010

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شده واگذاری برون سپاری توزیع بسته و امانات شهرستان های تابعه منطقه پستی جنوب استان تهران

آدرس: تهران – میدان رسالت – ابتدای خیابان نیروی دریایی – نبش کوچه سهند – ساختمان شرکت ملی پست – طبقه اول – منطقه پستی شمال شرق تهران – دفتر مرکزی حوقی ، املاک و قراردادها – دبیرخانه کمیسیون معاملات

شماره تماس: 09122912072 – 021-41934

رسانه منتشر کننده: جام جم

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه

مناقصه گزار: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3077155

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۳۰۷۰۸۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مراکز تابعه
حمل و نقل مسافر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها دو دستگاه خودروی پژو یا سمند

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه لردگان

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3077047

تاریخ انتشار: 1402/03/09

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۰۹۷۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها دو دستگاه خودروی پژو یا سمند مدل 1397 به بالا همراه با راننده به صورت قرارداد حجمی یک ساله از تاریخ 1402/04/01
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: استعلام بهاحمل و نقل و مبادله محمولات پستی

مناقصه گزار: پست استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3074007

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بهاحمل و نقل و مبادله محمولات پستی به مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ و چهارباغ
فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین 29 دستگاه خودرو استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3073564

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 29 دستگاه خودرو استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان در محدوده عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر -402.32 م ن
حمل و نقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: برق منطقه ای تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3073360

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۰۰۸۰۰۰۰۳۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران(تجدید)
معاونت مالی و پشتیبانی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام امور ترابری درون و برون شهری

مناقصه گزار: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3073450

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور ترابری درون و برون شهری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
انجام ترابری درون شهری و برون شهری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل و نقل محمولات پروتئینی

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام کشور

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3073497

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۰۱۴۰۰۰۱۵۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل محمولات پروتئینی
حمل و نقل محمولات پروتئینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: مدیریت امور پردیس‌های استان چهارمحال و بختیاری

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3073536

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۸۲۰۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-خرید جدول پرسی

مناقصه گزار: شهرداری قوچان استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3074255

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: بلوک و جدول و تير سيماني و انواع قطعات بتني-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-خرید جدول پرسی – انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ها
2-بارگیری و حمل مخلوط از معدن ناوخ به پارک نشاط قوچان – ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه گتوند

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3073661

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۴۷۰۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست سرویس ایاب و ذهاب کارکنان تامین اجتماعی شعبه گتوند-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-خرید جاکلیدی مهمانسرا

مناقصه گزار: بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3073668

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات اداري، کلاسي، آموزشي و کمک آموزشي

شرح آگهی:
استعلام بها:1-خرید جاکلیدی مهمانسرا

2-اجاره یک دستگاه اتوبوس جهت اعزام کوهنوردان (آقایان) به ارتفاعات شهرستان دنا ،رفت درتاریخ1402/03/10وبرگشت1402/03/12.نرخ پایه000ر000ر100ریال می باشد.سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد خدمات خودروئی

مناقصه گزار: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ابهر

استان / کشور: زنجان

کد ایران تندر: 3074278

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۸۰۴۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/29

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد خدمات خودروئی ( تاکسی سرویس )-طبق قرارداد
کلیه شرایط در فایل پیوستی موجود میباشد- به صورت کامل مطالعه گردد-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 1-لامرد خط مبادله

مناقصه گزار: پست استان فارس

استان / کشور: فارس

کد ایران تندر: 3073262

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها 1-لامرد خط مبادله لامرد گهلویه:فعالیت های پست

2-اقلید خط مبادله اقلید بکان:فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 1-کرایه کامیون کمپرسی

مناقصه گزار: شهرداری منطقه 7 شهرداری شیراز

استان / کشور: فارس

کد ایران تندر: 3073413

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
استعلام بها 1-کرایه کامیون کمپرسی:فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

2-کرایه مینی لودر (بابکت) و ایسوزو:فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

3-اصلاح آبخور درختان:فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام کارهای خدماتی

مناقصه گزار: تبلیغات اسلامی استان کردستان

استان / کشور: کردستان

کد ایران تندر: 3073572

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۴۰۸۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-واگذاري، مديريت، راهبري و نگهداري اماکن-امور آبدارخانه، سرايداري و اتاقدارِِِي

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کارهای خدماتی
انجام امور ابدارخانه و تنظیفات و خدمات تایپ وخدمات فضای سبز تعمیر ونگهداری کلیه ساختمان های اداری در سطح استان وسایر امور محوله

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب ذهاب

مناقصه گزار: درمانی لوشان

استان / کشور: گیلان

کد ایران تندر: 3073433

تاریخ انتشار: 1402/03/08

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۰۶۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

عنوان: مناقصه خودروئی مرکز بهداشت

مناقصه گزار: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3070082

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۷۴۱۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خودروئی مرکز بهداشت اهر
مناقصه خودروئی مرکز بهداشت اهر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاتاکسی سرویس با اتومبیلهای سالم در حد صفر همراه

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه چهار کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3069460

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۵۱۷۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاتاکسی سرویس با اتومبیلهای سالم در حد صفر همراه با سرمایش وگرمایش مناسب
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 1-بارگیری، حمل

مناقصه گزار: مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دهم

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3069829

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: ساير ملزومات-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي-بلبرينگ ، بيرينگ ، رولبرينگ و اورينگ-ساير تجهيزات صنعتي

شرح آگهی:
استعلام بها 1-بارگیری، حمل ، ذخیره محدود و تخلیه نیتروژن مایع از پتروشیمی های واقع در عسلویه به پالایشگاه دهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی:سایر حمل ونقل زمینی

2=خرید:BEARING**پالایشگاه دهم-تقاضای5120**ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد

3-خرید:SCREEN MESH**پالایشگاه دهم-تقاضای 20-0240009**ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستادایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ایاب ذهاب کارکنان خود را به پیمانکاران واگذار نماید

مناقصه گزار: الکترونیک خودرو شرق

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3069924

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان خود را به پیمانکاران واگذار نماید

شماره تماس: 36913867

رسانه منتشر کننده: خراسان

توضیحات: www.eks.co.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3070047

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۳۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی کودکان مفید
واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی کودکان مفید

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها یک قرارداد بکارگیری 3 نفر راننده

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3070189

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۱۵۰۰۰۰۱۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یک قرارداد بکارگیری 3 نفر راننده با خودرو طبق شرایط موردنظر (یک مبلغ برای یک سال بدون مالیات ثبت شود)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سایر حمل ونقل زمینی

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3070248

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۱۵۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد تأمبن یک دستگاه خودرو وَن همراه با راننده جهت وظایف حمل ونقل پرسنل حفاظتی پول رسان واحد خزانه طبق شرایط و توضیحات پیوست.
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری نمایندگی توزیع مرسولات پستی

مناقصه گزار: منطقه پستی جنوب استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3070305

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۲۰۰۲۵۰۰۰۰۴۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری نمایندگی توزیع مرسولات پستی روستاهای خورین ‌،عبدل آباد‌، ریحان آباد‌،قوئینک زهری‌، باغخواص‌ و … از توابع شهرستان ورامین به بخش خصوصی .
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل هوایی وارداتی…

مناقصه گزار: خودروسازی سایپا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3070330

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: 1402947

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل هوایی وارداتی 5عدد محموله wagner از کشور اتریش

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://pur.saipacorp.com/ordsx/f?p=APP_TENDER_NEW:RP_BUENQ_LIST:212659214827263::NO:RP,RP_BUENQ_LIST::

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه اجاره19 دستگاه خودرو وانت با راننده

مناقصه گزار: زغال سنگ پروده طبس

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3069907

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه اجاره19 دستگاه خودرو وانت با راننده

آدرس: شهرستان طبس-بلوار شهید سلیمانی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,500,000,000,000 ریال

شماره تماس: 05632824551

رسانه منتشر کننده: خراسان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه دو ابادان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3069269

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۴۵۷۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها بکارگیری خودروهای استیجاری جهت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 ابادان طبق فایل پیوست -تکمیل استعلام و ارسال مدارک و بارگذاری در سامانه الزامی است -سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره دو دستگاه خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه رامهرمز

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3070517

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۵۰۱۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره دو دستگاه خودرو (آژانس) در اختیار ساعتی جهت انجام کارهای بازرسی و اداری در سطح شهرستان رامهرمزو….-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاحمل 2500 تن آسفالت جهت محور شورچاه ( زاهدان)

مناقصه گزار: راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان

استان / کشور: سیستان و بلوچستان

کد ایران تندر: 3070467

تاریخ انتشار: 1402/03/07

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۹۷۲۰۰۰۱۴۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بهاحمل 2500 تن آسفالت جهت محور شورچاه ( زاهدان)
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره3دستگاه اتوبوس

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

استان / کشور: فارس

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیت های توزیع بسته و امانات

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3067238

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/15

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیت های توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس: 04433470447

رسانه منتشر کننده: اقتصاد پویا

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3067664

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز شهرداری و واحدهای تابعه به تعداد 270 دستگاه

مبلغ برآورد مالی: 337,835,570,796 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: عصر آزادی

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3067911

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری مربوط به نواحی پستی شهرستان ارومیه

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس: 0443347447

رسانه منتشر کننده: بشارت نو

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودروی استیجاری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه پیرانشهر

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3068367

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۳۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودروی استیجاری سواری جهت انجام امورات بازرسی شعبه تامین اجتماعی پیرانشهر-آغ
ساعت کاری : 14:30 – 8:30
مبلغ هر ساعت: 450،000 ریال
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره 3 دستگاه خودرو

مناقصه گزار: تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3069051

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۴۶۰۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره 3 دستگاه خودرو به همراه 1 راننده در ازای هر خودرو جهت استفاده با واحد نقلیه مرکز
-کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3069184

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری خودروهای استیجاری
بکارگیری خودروهای استیجاری
عبارت است از انجام کلیه خدمات نقلیه¬ای از قبیل جابجائی پرسنل و کارمندان در مأموریت های درون شهری و بـرون شهری از محل اعتبارات تخصیص یافته برابر مفاد شرایط مناقصه تأمین اعتبار خواهد گردید.

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه گزار: بهداشت و درمان شهرستان سرعین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3066913

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۱۳۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری جهت دهگردشی (سمند – تندر 90 – پژو – پرشیا – 206 صندوق دار ) – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مغان ( گرمی )

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3066935

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۳۹۰۰۰۰۲۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت پرمهر – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان 60 تختخوابی شهیددکتر بهشتی

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067083

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۶۲۷۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انتخاب پیمانکار حمل

مناقصه گزار: قند اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067308

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه انتخاب پیمانکار حمل سنگ آهنک

آدرس: اصفهان – خیابان جی شرقی – فلکه ارغوانیه – شرکت قند اصفهان – ساختمان تدارکات

شماره تماس: 031-35210810-11 – 09132115895

رسانه منتشر کننده: جام جم

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه امور نقلیه خدماتی انتظامات پشتیبانی

مناقصه گزار: بازرسی کل استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067630

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/18

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حفاظت فيزيکي، نگهباني و حراست-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-واگذاري، مديريت، راهبري و نگهداري اماکن

شرح آگهی:
مناقصه امور نقلیه خدماتی انتظامات پشتیبانی و نگهداری ساختمانهای خود اصفهان و کاشاان

آدرس: اصفهان–خ 22 بهمن-مجموعه اداری امیرکبیر

مبلغ برآورد مالی: 9,890,150,472 ریال

مبلغ تضمین: 500,000,000 ریال

شماره تماس: 03132670572

رسانه منتشر کننده: اصفهان امروز

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب همراه با راننده

مناقصه گزار: فرآورده های نسوز ایران

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067679

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب همراه با راننده

آدرس: کیلومتر 52 جاده اصفهان-مبارکه

شماره تماس: 03152543740

رسانه منتشر کننده: نسل فردا

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب همراه با راننده

مناقصه گزار: فرآورده های نسوز ایران

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067995

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب همراه با راننده

آدرس: کیلومتر 52 جاده اصفهان-مبارکه

شماره تماس: 03152543740

رسانه منتشر کننده: نصف جهان

توضیحات:

عنوان: استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری

مناقصه گزار: بهداشت و درمان شهرستان سرعین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3066913

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۱۳۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها یک دستگاه خودرو استیجاری جهت دهگردشی (سمند – تندر 90 – پژو – پرشیا – 206 صندوق دار ) – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مغان ( گرمی )

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3066935

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۳۹۰۰۰۰۲۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت پرمهر – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان 60 تختخوابی شهیددکتر بهشتی

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3067083

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۶۲۷۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور جابجایی و ایاب و ذهاب اداری کارکنان

مناقصه گزار: شهرداری کمال شهر

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3066182

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۷۲۲۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور جابجایی و ایاب و ذهاب اداری کارکنان شهرداری (تامین خودرو با راننده)
واگذاری امور جابجایی و ایاب و ذهاب اداری کارکنان شهرداری (تامین خودرو با راننده)

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3066200

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری /مینی بوس/ون) شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهارباغ
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری /مینی بوس/ون) شبکه بهداشت و درمان شهرستان چهارباغ
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری) معاونت غذا و دارو
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودرو سواری) معاونت غذا و دارو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره سالانه خودرو

مناقصه گزار: دانشگاه پیام نور استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3066952

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۵۶۹۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره سالانه خودرو سمندیاپژّو طرح دار هر ماه 250ساعت و هر ساعت 50هزار تومان وهر کیلومتر خارج از شهر2هزار تومان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل اداره کل زندانها

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3066239

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۶۷۱۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل اداره کل زندانهای استان خراسان جنوبی و واحدهای تابعه
خدمات حمل و نقل اداره کل زندانهای استان خراسان جنوبی و واحدهای تابعه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام کلیه عملیات ترخیص و امور گمرکی…

مناقصه گزار: مجتمع فولاد خراسان

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3066265

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: 155156

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: امور گمرکي و ترخيص کالا

شرح آگهی:
استعلام بها انجام کلیه عملیات ترخیص و امور گمرکی کالاهای وارداتی مجتمع فولاد خراسان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://srm.kscco.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-ایمن سازی و اجرای حفاظ بتنی

مناقصه گزار: راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3066591

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: بهسازي و ايمن سازي محورها و جاده ها، لکه گيري آسفالت و…-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-سخت افزار (خريد و تامين قطعات رايانه، تجهيزات شبکه و…)

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-ایمن سازی و اجرای حفاظ بتنی درجا روی تعدادی از پل های محور تربت جام (حوزه ی شهرستان تربت جام) – ساخت جاده و راه‌آهن
2- حمل 164 قطعه جعبه (باکس) بتنی از مبداء تولید (حوزه¬ی شهرستان مشهد) به نقاط مختلف استان – سایر حمل ونقل زمینی
3-خرید سخت افزار(مانیتور تاشو)

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری حمل خون

مناقصه گزار: انتقال خون استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3066666

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۰۶۹۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری حمل خون از شهرستان های گناباد،تربت حیدریه،نیشابور،سبزوار،قوچان ،تربت جام به مشهد و بالعکس و از کاشمر به تربت حیدریه و بالعکس – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره 5 دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ

مناقصه گزار: عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بجنورد

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3066139

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۸۹۶۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره 5 دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ جهت حمل آسفالت ، مصالح و نخاله و …سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات پیمانکاری شامل: خدمات اداری ، دفتری، مالی

مناقصه گزار: آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3067071

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۲۷۰۰۰۰۰۲۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-امور مشترکين ( قرائت کنتور ، پخش قبوض ، وصول مطالبات ، اپراتوري مشترکين )-بازرگاني، صادرات و واردات-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات پیمانکاری شامل: خدمات اداری ، دفتری، مالی ، مشترکین ،بازرگانی،انبار ،راننده سبک و سنگین و خدمات عمومی
خدمات پیمانکاری شامل: خدمات اداری ، دفتری، مالی ، مشترکین ،بازرگانی،انبار ،راننده سبک و سنگین و خدمات عمومی مطابق مشخصات فنی شرایط کار و دستور دستگاه نظارت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات پیمانکاری شامل کارگر فنی بخش آب و فاضلاب

مناقصه گزار: آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3067072

تاریخ انتشار: 1402/03/06

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۲۷۰۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: حفاظت فيزيکي، نگهباني و حراست-تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات پیمانکاری شامل کارگر فنی بخش آب و فاضلاب ،خدمات بهره برداری آب و فاضلاب ، نگهبان تصفیه خانه و مخازن،
خدمات پیمانکاری شامل کارگر فنی بخش آب و فاضلاب ،خدمات بهره برداری آب و فاضلاب ، نگهبان تصفیه خانه و مخازن، خدمات آزمایشگاهی و راننده مطابق مشخصات فنی شرایط کار و دستور دستگاه نظار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها استعلام انجام عملیات حمل انواع مصالح

مناقصه گزار: شهرداری قیدار

استان / کشور: زنجان

کد ایران تندر: 3066879

عنوان: مناقصه مدیریت امور انبار

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3058128

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه مدیریت امور انبار

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,500,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: فجرآذربایجان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری خدمات حجمی عمومی

مناقصه گزار: مرکز بهداشت شهرستان تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3064392

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۱۶۹۳۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حجمی عمومی
خدمات تنظیفی،جابجایی تجهیزات موجود در داخل مرکز،جابجایی لوازم اداری کارکنان و جابجایی اسناد اداری وانبارهای مرکز

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها مباشرت خرید دانه های روغنی

مناقصه گزار: خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3065044

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۸۰۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها مباشرت خرید دانه های روغنی در سطح استان آذربایجانشرقی طبق پیوست (قرارداد ) – دقت شود قیمت برای هر کیلو دانه روغنی داده شود . 09144104817
-انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس (مینی بوس)

مناقصه گزار: خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3065977

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۱۰۰۶۲۱۰۰۰۰۱۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس (مینی بوس) در مسیرهای پاسداران – ارم – مارالان – اندیشه – ائل گلی تبریز مطابق پیوست
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده 270 دستگاه

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3063777

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۴۸۳۹۰۰۰۰۶۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری با راننده 270 دستگاه
تامین خودروهای استیجاری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات شهری

مناقصه گزار: شهرداری سیه چشمه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3065628

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۷۸۶۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/17

دسته بندی ها: خدمات احياء ، لايروبي و بهسازي سد ،نهر ، رودخانه ، چشمه و قنات-نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حفاظت فيزيکي، نگهباني و حراست-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدمات شهری
واگذاری خدمات شهری شامل تنظیف و پاکسازی معابر عمومی،لایروبی جوب ها،جمع آوری زباله و تولید محصولات کارخانجات و نگهبانی و رانندگی ماشین آلات و ………..

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و تحویل مرسولات و امانات پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3065758

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و تحویل مرسولات و امانات پستی از ارومیه به نقده و اشنویه و بالعکس طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و تحویل مرسولات و امانات پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3065763

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و تحویل مرسولات و امانات پستی از ارومیه به پیرانشهر و بالعکس طبق شرایط فنی – فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جذب یکنفر راننده به همراه خودرو

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مشگین شهر

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3065254

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۷۳۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها جذب یکنفر راننده به همراه خودرو بمدت یکسال شمسی باعقدقرارداد برای ستاد شبکه و مرکزجامع سلامت قره قیه. – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه یکدستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: شهرداری مشکین شهر استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3065318

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۵۶۵۰۰۰۰۵۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه یکدستگاه خودروی سواری مدل 1400 و به بالاتر جهت ارائه خدمات به اداره فنی و عمرانی – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-کرایه یک دستگاه مینی بوس

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3065369

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-سخت افزار (خريد و تامين قطعات رايانه، تجهيزات شبکه و…)-نوت بوک و لپ تاپ

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-کرایه یک دستگاه مینی بوس مدل بالا جهت سرویس دهی به کارکنان و همکاران به صورت رفت و برگشت به اردبیل قیمت به صورت ماهیانه – کرایه وسایل نقلیه موتوری
2-خرید کامپیوتور و لپ تاب برابر مشخصات درج شده در استعلام به پیشنهادات خارج از استان ترتیب اثرداده نخواهد شد

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

مناقصه گزار: دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3065401

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
2-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3057138

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب اساتید

شماره تماس: 01342292020

رسانه منتشر کننده: فرهیختگان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بکارگیری 42 دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: شهرداری نجف آباد

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3065103

تاریخ انتشار: 1402/03/04

عنوان: مناقصه مدیریت امور انبار

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3058128

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه مدیریت امور انبار

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,500,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: فجرآذربایجان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده 270 دستگاه

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3063777

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۴۸۳۹۰۰۰۰۶۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری با راننده 270 دستگاه
تامین خودروهای استیجاری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3057138

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب اساتید

شماره تماس: 01342292020

رسانه منتشر کننده: فرهیختگان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3062241

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی ایاب و ذهاب

آدرس: بلوار طالقانی شمالی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-ساختمان مرکزی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,092,000,000 ریال

شماره تماس: 02632563369

رسانه منتشر کننده: نوآوران

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری واحد نقلیه بیمارستان شهید رجایی کرج -شرایط

مناقصه گزار: آموزشی درمانی بیمارستان شهید رجایی کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3062996

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۳۲۵۰۰۰۰۲۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری واحد نقلیه بیمارستان شهید رجایی کرج -شرایط عمومی و اختصاصی پیوست شده است .(م3.خ). هماهنگی 09909339248
فعالیت‌های بیمارستانی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه دپو، بارگیری و جابجایی محمولات علوفه ای به وسیله لودر

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام کشور

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3063138

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۰۱۴۰۰۰۱۵۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای دپو، بارگیری و جابجایی محمولات علوفه ای به وسیله لودر
مطالعه دقیق تمامی اسناد پیوست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 1-جهت حمل خون

مناقصه گزار: انتقال خون استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3063665

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-سخت افزار (خريد و تامين قطعات رايانه، تجهيزات شبکه و…)

شرح آگهی:
استعلام بها 1-جهت حمل خون از پایگاه کنگان/گناوه و دشتستان
انجام امورات اداری در طول روز و ماموریت های محوله خارج از شهر به صورت روزانه به جز ایام تعطیل

:فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

سیستم کامپیوتر

2=

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستادایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات نقلیه

مناقصه گزار: استاندارد استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3062246

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات نقلیه اداره کل استاندارد استان تهران

آدرس: بلوار سردار جنگل-انتهای بهار غربی میدان استاندارد-پ 4

شماره تماس: 49983302

رسانه منتشر کننده: همدلی

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل جاده ای 30 دستگاه کانتینر…

مناقصه گزار: خودروسازی سایپا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3063683

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: 1402905

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/05

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل جاده ای 30 دستگاه کانتینر 20فوت پر یکسر از بندرعباس به تهران (وزن بار با کانتینر میانگین 28 تن )

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://pur.saipacorp.com/ordsx/f?p=APP_TENDER_NEW:RP_BUENQ_LIST:212659214827263::NO:RP,RP_BUENQ_LIST::

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور نقلیه

مناقصه گزار: استاندارد استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3063919

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۱۸۷۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای نقلیه
واگذاری امور نقلیه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3063945

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۲۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت پاکدشت
تامین 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت پاکدشت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: امور پردیس‌های استان چهارمحال و بختیاری

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3062572

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۸۲۰۰۰۰۰۲۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید خدنات حمل و نقل

مناقصه گزار: بهزیستی استان چهار محال و بختیاری

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3062623

تاریخ انتشار: 1402/03/04

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۶۸۹۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها خرید خدنات حمل و نقل-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره یک دستگاه خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه فرخشهر

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3060941

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۷۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – عجب شیر ملکان با خودرو نیسان وانت به مسافت 300کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3060943

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۷۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – بناب با کامیونت به مسافت 250کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه قسمتی از خدمات حمل و نقل کارکنان

مناقصه گزار: تراکتورسازی ایران

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061498

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه قسمتی از خدمات حمل و نقل کارکنان

آدرس: آذربایجان شرقی-تبریز-جاده سردرود

شماره تماس: 04134245969

رسانه منتشر کننده: ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061959

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۷۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد15دفتر( ولیعصر باغمیشه )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061964

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۷۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد16دفتر( آخونی -قره آغاج )

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061968

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد12دفتر(خ امام – پاستور )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061976

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد16دفتر( ائل گلی – گلشهر )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061978

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( عباسی -منصور )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3061983

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد17دفتر( لاله – فجر )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062255

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( دارایی – مفتح

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062260

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( قطران-شریعتی )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062264

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد17دفتر( ارم – منبع )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062265

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( سر درور- اندیشه )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3062272

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۸۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:

عنوان: مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3058907

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

آدرس: آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر 5 جاده بسیج

مبلغ برآورد مالی: 60,677,894,475 ریال

مبلغ تضمین: 3,034,000,000 ریال

شماره تماس: 32720970

رسانه منتشر کننده: خریدار

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خرید خدمات تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3060253

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۱۶۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار
خرید خدمات تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودرو

مناقصه گزار: زندان های استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3058909

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی مراکز درمانی و ماموریت های اداری خود

آدرس: کرج – مهرویلا – میدان مادر – بلوار دانش آموز

مبلغ برآورد مالی: 50,000,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 2,500,000,000 ریال

شماره تماس: 02632745312

رسانه منتشر کننده: خوب

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهابکارگیری نیسان کمپرسی تا شعاع کاری 150 کیلومتر ساکن شهر

مناقصه گزار: سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3059326

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۵۶۸۳۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهابکارگیری نیسان کمپرسی تا شعاع کاری 150 کیلومتر ساکن شهر کرج و داشتن مدارک کامل راننده و خودرو (شامل بیمه شخص ثالث، معاینه فنی، و سند مالکیت)
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3060066

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۵۲۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/08

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی و درمانی
تامین خودرو جهت اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی و درمانی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره یکدستگاه مزدا

مناقصه گزار: شهرداری جم (ولایت) استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3059587

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۴۴۰۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره یکدستگاه مزدا تک کابین سفیدمدل 1399به بالا همراه با راننده جهت واحد اجراییات شهرداری جم:فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات حمل و نقل….

مناقصه گزار: آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3059376

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۵۳,۱۴۵,۳۳۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل بوسیله ۳۰ دستگاه خودرو (انواع سمند یا پژو)

مبلغ برآورد مالی: 56,681,856,000 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://iets.mporg.ir
—-
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۳۳۵۶۰۰۰۰۰۷ اقدام نمایند.

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل(اجاره خودرو)

مناقصه گزار: ّآب و فاضلاب منطقه 5

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3060239

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۳۳۵۶۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات حمل و نقل(اجاره خودرو)
اجاده خودرو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه

مناقصه گزار: امور مالیاتی شمال تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3060249

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۴۹۴۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری اداره کل امور مالیاتی شمیرانات
انجام امور خدمات حمل و نقل روزانه به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری اداره کل امور مالیاتی شمیرانات

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی رفت و آمد

مناقصه گزار: شهرداری مشهد

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3054114

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: 2002050224000013

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی رفت و آمد کارکنان شهرداری ستاد

مبلغ برآورد مالی: 24,057,000,000 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: شهرآرا

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-اجاره اتوبوس 44 نفره

مناقصه گزار: منطقه چهار عملیات انتقال گاز استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3059909

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: باطري، منابع تغذيه، راک و UPS-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات جوشکاري (دستگاه CNC ، الکترود ، سيم جوش و …)

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-اجاره اتوبوس 44 نفره دارای امکانات سرمایش/گرمایش – صوتی تصویری و آبسردکن بمدت 4 روز از تاریخ 12/3/1402 – سایر حمل ونقل زمینی
2-دستگاه جوش اینورتردار پورتابل 250 آمپر معادل کیفی ایران ترانس مطابق استعلام پیوستی ساخت داخل
3-باتری بیسیم موتورولا Xir P8660i دارای کیت Impress و استاندارد IS دقیقا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره 4 دستگاه خودرو به همراه راننده

مناقصه گزار: شهرداری تربت جام استان خراسان رضوی

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3060036

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۰۲۸۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/13

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره 4 دستگاه خودرو به همراه راننده (2 دستگاه مزدا دو کابین و 2 دستگاه پیکان وانت) -فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام خدمات حمل 1000 تن بوکسیت از معدن

مناقصه گزار: آلومینای ایران

استان / کشور: خراسان شمالی

کد ایران تندر: 3059718

تاریخ انتشار: 1402/03/03

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۶۱۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها انجام خدمات حمل 1000 تن بوکسیت از معدن اکسیر فلات و تخلیه آن در مجتمع آلومینای ایران
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه برون سپاری خدمات خودرویی

مناقصه گزار: استانداری استان مازندران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3053144

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۰۶۳۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری خدمات خودرویی
استان مازندران و در صورت نیاز کل کشور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3046873

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود (بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ، مزاد، سمند، پژو، نیسان و مینی بوس)

آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان 35- پلاک 32- واحد 7 و 8- طبقه 4

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات: Pouyamessiranian@Gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه مدیریت اداره امور

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3054629

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه مدیریت اداره امور انبار مایان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: فجر آذربایجان

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها ارایه سرویس های داخل شهری و برون شهری

مناقصه گزار: کمیته امداد امام خمینی ره استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3055724

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۰۴۸۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها ارایه سرویس های داخل شهری و برون شهری با خودرو
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید خدمت حمل مصالح مخلوط کوهی

مناقصه گزار: شهرداری فیرورق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3054264

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۹۹۷۰۰۰۰۰۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها خرید خدمت حمل مصالح مخلوط کوهی از معدن جهاد کشاورزی فیرورق
-ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3054966

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی – کامیون – جرثقیل-بالابر و سواری و کمک رانندگی تریلی و جرثقیل در حوزه عملیاتی مدیریتهای توزیع برق استان

آدرس: ارومهی-خ سربازان گمنام-نرسیده به چهارراه مخابرات

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 5,550,000,000 ریال

شماره تماس: 04431104397

رسانه منتشر کننده: جمهوری اسلامی

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروها

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3055420

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: سيم و کابل برقي-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی-کامیون-جرثقیل- بالابر وسواری و کمک رانندگی تریلی و جرثقیل
خدمت
2 – مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سیم روکشدار آلومینیومی 2/126
کالا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3055672

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/11

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه بکارگیری خودروهای استیجاری

آدرس: استان آذربایجان غربی-ارومیه-کیلومتر 5 جاده بسیج

مبلغ برآورد مالی: 60,677,894,475 ریال

مبلغ تضمین: 3,034,000,000 ریال

شماره تماس: 33720970

رسانه منتشر کننده: خریدار

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه مشاغل تصدی گری قابل واگذاری امورات تابعه

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3052779

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۶۰۹۰۰۰۰۸۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: فضاي سبز و باغباني-تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشاغل تصدی گری قابل واگذاری امورات تابعه خود را (به شرح جدول فرم ج)
عنوان عملیات
راننده تراکتور مجتمع زراعت
راننده ماشین آلات سنگین(پشتیبانی فنی و مکانیزه)
خدمات تاسیسات و برق (مهندسی توسعه)
خدمات ساختمانی و عمرانی (فنی و عمرانی)
راننده تراکتور باغات میوه
اپراتور کارخانه رب
خدمات عمومی و فضای سبز شهرک، ستاد مرکزی و امورات تابعه
کارگر خدماتی، اپراتور تولید، تکنسین اتوماسیون صنعتی، برقکار و میکانیک مورد نیاز کارخانه لبنیات

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید خدمت یک دستگاه خودروی سواری

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3053769

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۰۰۰۱۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خرید خدمت یک دستگاه خودروی سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان نمین – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-خرید اقلام بخش دندانپزشکی

مناقصه گزار: بهداشت شهرستان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3053770

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات و دستگاههاي پزشکي و بيمارستاني

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-خرید اقلام بخش دندانپزشکی
2-جذب راننده استیجاری (خرید خدمات خودرویی)مرکز بهداشت شهرستان اردبیل – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات عمومی (امور آبدارخانه، دبیرخانه اداری و امور بهره

مناقصه گزار: تولید نیروی برق اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3053836

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی: 1500192

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-امور آبدارخانه، سرايداري و اتاقدارِِِي

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات عمومی (امور آبدارخانه، دبیرخانه اداری و امور بهره برداری از تاسیسات) و حمل و نقل شرکت

آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- جاده نیروگاه- جنب ساختمان معاونت

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 4,250,000,000 ریال

شماره تماس: 031-37871785

رسانه منتشر کننده: اقتصاد پویا

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل و نقل مواد شیمیایی قطعات و پالت

مناقصه گزار: سایپا سیتروئن

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3054683

تاریخ انتشار: 1402/03/01

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل و نقل مواد شیمیایی قطعات و پالت های خالی از سایپا تهران به ساپیا سیتروئن و بالعکس

آدرس: کاشان-کیلومتر 14 جاده اردستان

شماره تماس: 03155811810

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: صنایع خاک چینی ایران

استان / کشور: آذربایجان شرقی,تهران

کد ایران تندر: 3051331

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: 14020310

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه خد توسط پیمانکار واجد شرایط

آدرس: آذربایجان شرقی – مرند – کیلومتر 5 جاده مرند-جلفا – شرکت صنایع خاک چینی ایران تهران – خیابان آفریقا – بالاتر از چهار راه اسفندیار – خیابان شهید رحیمی – شماره 2 – طبقه 6

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 500,000,000 ریال

شماره تماس: 02122018107-9 – 041-42350772-4

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات خودرویی

مناقصه گزار: شعب بانک کشاورزی در استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3052558

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۷۰۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات خودرویی بشرح فرم استعلام پیوستی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3046720

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: 1496896

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/09

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: اقتصاد پویا

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده بصورت ساعتی

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3049096

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۶۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات تامین خودرو با راننده بصورت ساعتی برای فعالیتهای غیر مستمر شرکت
خدمات

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده بصورت ساعتی

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3051017

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده بصورت ساعتی برای فعالیت های غیر مستمر شرکت

آدرس: ارومیه- بلوارارتش – سربازان گمنام ارتش – توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 3,168,000,000 ریال

شماره تماس: 0443110

رسانه منتشر کننده: 19 دی

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودروی استیجاری سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه پیرانشهر

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3051231

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۳۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودروی استیجاری سواری جهت انجام امورات بازرسی شعبه تامین اجتماعی پیرانشهر-آغ
ساعت کاری : 14:30 – 8:30
مبلغ هر ساعت: 450،000 ریال
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور خدماتی

مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3052096

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۲۶۴۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور خدماتی ، پشتیبانی،فنی،دفتری، و رانندگان خودرو های سنگین و نیمه
تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور خدماتی ، پشتیبانی،فنی،دفتری، و رانندگان خودرو های سنگین و نیمه سنگین و خودرو های استیجاری سواری با راننده آذربایجان غربی
کد خدمت مشابه می باشد و کلیه اسناد پیوستی و اسناد شرکت پس از مهر و امضاء الکترونیکی می بایستی در سامانه بارگذاری شود.

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل 2000 تن قیر

مناقصه گزار: عمران شهرداری اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3050234

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۶۳۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها حمل 2000 تن قیر از پالایشگاههای شهر تبریز به کارخانه آسفالت شهرداری اردبیل – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جذب یک نفر راننده

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مشگین شهر

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3050312

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۷۳۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها جذب یک نفر راننده جهت انجام امورات محوله در مرکزجامع سلامت مشیران به مدت یکسال شمسی با عقد قرارداد – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: بهداشت و درمان مغان ( گرمی )

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3050354

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۳۹۰۰۰۰۲۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام ایاب و ذهاب کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت پرمهر – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه اجاره یک دستگاه بیل

مناقصه گزار: بازیافت پسماند های منطقه کاشان و آران و بیدگل

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3049903

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/16

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 200 به همراه راننده و یک دستگاه بلدوزر D6 به همراه راننده و انجام عملیات حفر کانال و دفن پسماندهای عادی ، عفونی و بیمارستانی ، مشاغل پر زباله و ضابعات حاصل از کشتار در کشتارگاه صنعتی و سایر امور مورد نیاز به صورت روزانه و براساس دستور کار دستگاه نظارت و مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,800,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کار و کارگر

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدامت فنی وانبار تدارکات

مناقصه گزار: خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه زنجان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3050074

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه خدامت فنی وانبار تدارکات اصفهان به صورت حجمی

آدرس: اصفهان – اتوبان آزادگان – بلوار نفت – شرکت خطوط لوله و نفت مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان

مبلغ برآورد مالی: 363,959,843,937 ریال

مبلغ تضمین: 13,279,196,879 ریال

شماره تماس: 03123960076

رسانه منتشر کننده: ابتکار

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خودروهای استیجاری برای انجام ماموریت های درون شهری

مناقصه گزار: آب منطقه ای اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3050820

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروهای استیجاری برای انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری
خودروهای استیجاری برای انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو استیجاری

مناقصه گزار: شهرداری طاد استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3051169

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۱۰۱۴۱۹۰۰۰۰۱۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/10

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو استیجاری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ماشین آلات

مناقصه گزار: کشت و دام قیام اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3051312

عنوان: استعلام بها خودرو استیجاری

مناقصه گزار: فرودگاه های استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3047053

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۲۲۰۰۰۰۳۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو استیجاری طبق مشخصات استعلام پیوستی
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه ها

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3047131

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه ها (بصورت انواع اجاره خودروهای سواری ریچ، مزدا، سمند، پژو، نیسان و مینی بوس)

آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان 35- پلاک 32- واحد 7 و 8- طبقه 4

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کاغذ وطن

توضیحات: Pouyamessiranian@Gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3047499

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود در استان های کرمان و آذربایجان شرقی

آدرس: تهران – خیابان خالد اسلامبولی – خیابان 35

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: حدیث کرمان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان

مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3047941

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان 29 بهمن تبریز
سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان 29 بهمن تبریز
2 – مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان استاد عالی نسب تبریز
سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان استاد عالی نسب تبریز

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3046718

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری به نواحی پستی شهرستان ارومیه

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس: 04433470447

رسانه منتشر کننده: اقتصاد پویا

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3047459

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه ارائه خدمات تامین خودرو با راننده به صورت ساعتی

آدرس: ارومیه – بلوارارتش – سربازان گمنام – ارتش – توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 3,168,000,000 ریال

شماره تماس: 0443110-4397

رسانه منتشر کننده: 19 دی

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- تامین و مدیریت نیروی

مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3047489

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-امور اداري و دفتري و بايگاني (تايپ و …)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه 1- تامین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی ، پشتیبانی ، فنی ، دفتری ، رانندگان ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین 2- تامین و مدیریت خودروهای استیجاری با راننده

آدرس: ارومیه – ابتدای بلوار شهید باهنر – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی – امور قراردادها و کنترل پروژه

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 7,000,000,000 ریال

شماره تماس: 021-88969737 -85193768 – 021-41934 – 044-33820160 – 33851587 – 33851586

رسانه منتشر کننده: ایده روز

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه فعالیت های توزیع بسته

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3047492

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: 1496896

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه فعالیت های توزیع بسته و امانات پستی به صورت دانه شمار خودرویی و موتوری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,075,000,000 ریال

شماره تماس: 04433470447

رسانه منتشر کننده: بشارت نو

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها – تامین کننده گان حتماً بومی

مناقصه گزار: شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3047982

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۳۲۹۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها – تامین کننده گان حتماً بومی شهرستان ارومیه باشند.
– سایر شرایط در برگ استعلام پیوستی موجود می باشد.
-شماره تلفن جهت اطلاعات بیشتر 7-33483902
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3048388

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری
فعالیتهای توزیع بسته و امانات پستی بصورت دانه شمار خودرویی و موتوری »، مربوط به نواحی پستی شهرستان ارومیه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خوروی استیجاری

مناقصه گزار: خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3048528

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۱۴۱۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خوروی استیجاری برای شهرستانهای نقده و حومه(اشنویه- پیرانشهر) – بوکان و حومه برای هر شهرستان یک خودرو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ۱ : عملیات خاکی

مناقصه گزار: موسسه عمرانی

استان / کشور: اردبیل,تهران

کد ایران تندر: 3044826

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-تخريب ساختمان، گودبرداري و خاکبرداري-عمليات خاکي، شن ريزي و تسطيح اراضي-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه ۱ : عملیات خاکی ( شامل خاکبرداری،خاکریزی،بارگیری،تسطیح،آبپاشی،کوبیدن بستر خاکریز ،اجرای قشرهای خاکریزی و زیر اساس ) ۵ کیلومتر از مسیر
۲ : عملیات بارگیری و حمل مصالح خاکبرداری و خاکربزب
۳: عملیات خاکی شامل خاکریزی،بارگیری،تسطیح،آبپاشی،کوبیدن بستر خاکریز ،اجرای قشرهای خاکریزی و زیر اساس با تراکم های مختلف

آدرس: تهران-میدان صنعت-بلوار فرحزادی-خ شهید مهدی عباسی اناری-پ۱۰۴

شماره تماس: ۰۹۱۰۴۹۹۳۰۶۰

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-خرید فنس حصاری و لوله سیاه به قطر 6 سانتی متری

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3046417

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-فنس ، توري ، سيم خاردار و حصار فلزي-لوله هاي فلزي ، فولادي ، چدني ، گالوانيزه ، مانسيمان ، داکتيل و درزدار

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-خرید فنس حصاری و لوله سیاه به قطر 6 سانتی متری
2-کرایه یک دستگاه مینی بوس مدل بالا جهت سرویس دهی به کارکنان و همکاران به صورت رفت و برگشت به اردبیل قیمت به صورت ماهیانه – کرایه وسایل نقلیه موتوری
3-اجرای زیرسازی خیابان منشعب از چالدران- ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

عنوان: استعلام بها : 1-خرید فنس حصاری و لوله سیاه به قطر 6 سانتی متری

مناقصه گزار: شهرداری سرعین استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3046417

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-فنس ، توري ، سيم خاردار و حصار فلزي-لوله هاي فلزي ، فولادي ، چدني ، گالوانيزه ، مانسيمان ، داکتيل و درزدار

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-خرید فنس حصاری و لوله سیاه به قطر 6 سانتی متری
2-کرایه یک دستگاه مینی بوس مدل بالا جهت سرویس دهی به کارکنان و همکاران به صورت رفت و برگشت به اردبیل قیمت به صورت ماهیانه – کرایه وسایل نقلیه موتوری
3-اجرای زیرسازی خیابان منشعب از چالدران- ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجرای حمل قیر

مناقصه گزار: شهرداری بیله سوار استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3046457

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۲۵۰۰۰۰۳۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها اجرای حمل قیر 85-100 باتانکر از شرکت آذر دوام یول صوفیان به محل کارخانه آسفالت شهرداری بیله سوار -سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه یک دستگاه خودرو بهمراه راننده

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه سرعین

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3046461

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۸۸۳۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه یک دستگاه خودرو بهمراه راننده جهت سرویس ساعتی اداره تامین اجتماعی شهرستان سرعین در طول سال 1402. – فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاایاب ذهاب بابت سرویس اداره بهداشت (یک ماهه ) مطالعه

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوجبلاغ

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3046400

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۵۴۴۰۰۰۰۲۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاایاب ذهاب بابت سرویس اداره بهداشت (یک ماهه ) مطالعه پیوست و درج قیمت در فایل پیوست الزامیست
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات حمل و جابجایی دکل رادیویی

مناقصه گزار: خودروسازی سایپا

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3046173

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: 1402804

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه خدمات حمل و جابجایی دکل رادیویی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://pur.saipacorp.com/ordsx/f?p=APP_TENDER_NEW:RP_BUENQ_LIST:212659214827263::NO:RP,RP_BUENQ_LIST::

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره یکدستگاه خودرو

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه فرخشهر

استان / کشور: چهار محال و بختیاری

کد ایران تندر: 3046085

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۸۵۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره یکدستگاه خودرو جهت انجام امورات شعبه -نوع خودرو پژو پارس و سمند مدل 95 به بالا فقط اشخاص حقوقی شرکت نمایند – شرکت کننده فقط در محدوده استان باشد -سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره کامیون کمپرسی 10 تن

مناقصه گزار: شهرداری قاین استان خراسان جنوبی

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3046387

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۳۴۹۰۰۰۰۲۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره کامیون کمپرسی 10 تن جهت حمل مصالح با بارگیری از محل مسکن ملی به محل تخلیه به فاصله میانگین 6 کیلومتر – کرایه‌ سایر ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای ملموس

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد آژانس مدت قرارداد یک سال

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه شهید منیعاوی پنج مشهد

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3046276

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۲۷۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/06

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد آژانس مدت قرارداد یک سال -فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط مبادله و توزیع

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046552

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط مبادله و توزیع شادگان-فعالیت های پست

2-توزیع امانت شهری شوش دانیال-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1- خط روستایی

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046553

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-
خط روستایی شوش هفت تپه و بالعکس
-فعالیت های پست

2-خط روستایی شوش راضی حمد و بالعکس-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1- خط روستایی

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046554

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1- خط روستایی شوش خلف مسلم و بالعکس-فعالیت های پست

2-خط روستایی شوش شهرک بهرام-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-خط روستایی

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046555

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست-متفرقه 2

شرح آگهی:
استعلام بها :1-خط روستایی شوش مالحه و بالعکس-فعالیت های پست

2-جمع آوری دفاتر شهری رامهرمز-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها :1-توزیع دفاتر روستایی

مناقصه گزار: پست استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3046556

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :1-توزیع دفاتر روستایی رامهرمز–فعالیت های پست

2-توزیع امانت شهری رامهرمز شماره 2-فعالیت های پست

3-توزیع امانت شهری رامهرمز شماره 1-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری کالا های اساسی در انبار

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان سیستان و بلوچستان

استان / کشور: سیستان و بلوچستان

کد ایران تندر: 3046001

تاریخ انتشار: 0000/00/00

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۹۵۸۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

عنوان: مناقصه واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی

مناقصه گزار: پست استان کرمان

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3043799

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۵۰۱۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی سراسر کشور
بارگیری و حمل مرسولات صنایع لاستیک بارز کرمان از کارخانه لاستیک به مراکز پست سراسر کشور با توجه به شرایط فنی و عمومی و اختصاصی و پیش نویس قرارداد

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3044776

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۰۰۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات اداره در سطح شهر و روستاهای اطراف از موزخ 1402/03/01 لغایت 1403/02/31 نرخ بر حسب ساعت می باشد
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045304

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۷۱۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب کلیه کارکنان -قیمت کل برای کل مدت قرارداد که از زمان عقد قرارداد تا 1402/12/29 می باشد درج گردد.
-فعالیت‌های اداره و پشتیبانی دفتر کار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قراردادن خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اسکو

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045317

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۲۴۵۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قراردادن خودرو سواری مدل 1398 به بالا بهمراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی در امور محوله اداری طبق شرایط قرارداد و برگه استعلام
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اذرشهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045469

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۹۵۱۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست خودروی مدل 1397 به بالا با راننده بومی ، مجرب و مطمئن با تایید تامین اجتماعی جهت انجام ماموریتهای اداری همکاران
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه بناب

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045777

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودرو به صورت در اختیار بمنظور انجام ماموریتهای اداری با راننده
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

مناقصه گزار: کمیته امداد امام خمینی ره استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045837

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۰۴۸۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
-طبق فایل پیوستی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3044909

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۷

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی از سطح شهر ارومیه وتحوبل به اداره کل طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3044900

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۰۹۱۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری جهت امورات اداری – فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- یک دستگاه لودر

مناقصه گزار: کشت و دام قیام اصفهان

استان / کشور: اصفهان,ایلام

کد ایران تندر: 3044791

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-دستگاه ها ، ماشين آلات و تجهيزات صنايع کشاورزي-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)-دامپروري و شيلات

شرح آگهی:
مناقصه 1- یک دستگاه لودر برای بارگیری کود در فارم (واحد اصفهان) 2- یک دستگاه لودر برای بارگیری و جابجایی خوراک و امور متفرقه (واحد اصفهان) 3- دو دستگاه کامیون تک محور برای حمل کود دامداری به دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در زمان بارندگی (واحد اصفهان) 4- پنج دستگاه تراکتور 4 سیلندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشی شعله زنی در فارم و دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در نیمه دوم سال (واحد اصفهان) 5- یک دستگاه بیل مکانیکی جهت تخلیه بار و انجام امور دامداری و کارکرد در زمان تخلیه سیلو به همراه تخلیه سپتینگ هر 15 رو یک بار (واحد اصفهان) 6- دو دستگاه کامیون تک کمپرسی جهت انجام عملیات سپتینگ و کود برداری زایشگاه (واحد اصفهان) 7- یک دستگاه بلدوزر جهت کوبیدن سیلو در فصل تخلیه سیلو (واحد اصفهان) 8- یک دستگاه لودر برای حمل خوراک و بارگیری سیلو و امور متفرقه انجام عملیات دامداری (واحد ایلام) 9- یک دستگاه تراکتور 6 سلیندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشیدر فارم و دپو کود (واحد ایلام) 10- یک دستگاه لودر جهت عملیات فرآوری کود (کودورز) و کودبرداری زایشگاه (واحد اصفهان)

آدرس: دفتر مرکزی شرکت – پلیس راه اصفهان-تهران – کیلومتر 9 جاده علویجه

شماره تماس: 031-45305103

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت

مناقصه گزار: بهداشت و درمان صنعت نفت استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3044839

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۴۲۴۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان از تاریخ 1402/02.01 لغایت 1402/04/31
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045070

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند و مجتمع تولیدی صفه به پروژه خیابان سازی ولیعصر (جلوان) واقع در منطقه 14 شهرداری اصفهان-T15
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045082

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه احداث پارکینگ و خیابان سازی باغ ارغوان-T46
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از فاز دوم عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: بیمارستان فارابی اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045085

عنوان: مناقصه واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی

مناقصه گزار: پست استان کرمان

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3043799

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۵۰۱۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی سراسر کشور
بارگیری و حمل مرسولات صنایع لاستیک بارز کرمان از کارخانه لاستیک به مراکز پست سراسر کشور با توجه به شرایط فنی و عمومی و اختصاصی و پیش نویس قرارداد

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3044776

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۰۰۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات اداره در سطح شهر و روستاهای اطراف از موزخ 1402/03/01 لغایت 1403/02/31 نرخ بر حسب ساعت می باشد
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045304

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۷۱۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/02

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب کلیه کارکنان -قیمت کل برای کل مدت قرارداد که از زمان عقد قرارداد تا 1402/12/29 می باشد درج گردد.
-فعالیت‌های اداره و پشتیبانی دفتر کار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قراردادن خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اسکو

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045317

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۲۴۵۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قراردادن خودرو سواری مدل 1398 به بالا بهمراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی در امور محوله اداری طبق شرایط قرارداد و برگه استعلام
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اذرشهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045469

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۹۵۱۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست خودروی مدل 1397 به بالا با راننده بومی ، مجرب و مطمئن با تایید تامین اجتماعی جهت انجام ماموریتهای اداری همکاران
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه بناب

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045777

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودرو به صورت در اختیار بمنظور انجام ماموریتهای اداری با راننده
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

مناقصه گزار: کمیته امداد امام خمینی ره استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3045837

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۰۴۸۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
-طبق فایل پیوستی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3044909

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۷

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی از سطح شهر ارومیه وتحوبل به اداره کل طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3044900

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۰۹۱۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری جهت امورات اداری – فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- یک دستگاه لودر

مناقصه گزار: کشت و دام قیام اصفهان

استان / کشور: اصفهان,ایلام

کد ایران تندر: 3044791

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-دستگاه ها ، ماشين آلات و تجهيزات صنايع کشاورزي-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)-دامپروري و شيلات

شرح آگهی:
مناقصه 1- یک دستگاه لودر برای بارگیری کود در فارم (واحد اصفهان) 2- یک دستگاه لودر برای بارگیری و جابجایی خوراک و امور متفرقه (واحد اصفهان) 3- دو دستگاه کامیون تک محور برای حمل کود دامداری به دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در زمان بارندگی (واحد اصفهان) 4- پنج دستگاه تراکتور 4 سیلندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشی شعله زنی در فارم و دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در نیمه دوم سال (واحد اصفهان) 5- یک دستگاه بیل مکانیکی جهت تخلیه بار و انجام امور دامداری و کارکرد در زمان تخلیه سیلو به همراه تخلیه سپتینگ هر 15 رو یک بار (واحد اصفهان) 6- دو دستگاه کامیون تک کمپرسی جهت انجام عملیات سپتینگ و کود برداری زایشگاه (واحد اصفهان) 7- یک دستگاه بلدوزر جهت کوبیدن سیلو در فصل تخلیه سیلو (واحد اصفهان) 8- یک دستگاه لودر برای حمل خوراک و بارگیری سیلو و امور متفرقه انجام عملیات دامداری (واحد ایلام) 9- یک دستگاه تراکتور 6 سلیندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشیدر فارم و دپو کود (واحد ایلام) 10- یک دستگاه لودر جهت عملیات فرآوری کود (کودورز) و کودبرداری زایشگاه (واحد اصفهان)

آدرس: دفتر مرکزی شرکت – پلیس راه اصفهان-تهران – کیلومتر 9 جاده علویجه

شماره تماس: 031-45305103

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت

مناقصه گزار: بهداشت و درمان صنعت نفت استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3044839

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۴۲۴۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان از تاریخ 1402/02.01 لغایت 1402/04/31
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045070

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند و مجتمع تولیدی صفه به پروژه خیابان سازی ولیعصر (جلوان) واقع در منطقه 14 شهرداری اصفهان-T15
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045082

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه احداث پارکینگ و خیابان سازی باغ ارغوان-T46
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از فاز دوم عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: بیمارستان فارابی اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045085

عنوان: مناقصه واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی

مناقصه گزار: پست استان کرمان

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3043799

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۵۰۱۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حمل لاستیک به مراکز پستی سراسر کشور
بارگیری و حمل مرسولات صنایع لاستیک بارز کرمان از کارخانه لاستیک به مراکز پست سراسر کشور با توجه به شرایط فنی و عمومی و اختصاصی و پیش نویس قرارداد

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3044776

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۰۰۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد آزانس برای بازرسی و امورات اداره در سطح شهر و روستاهای اطراف از موزخ 1402/03/01 لغایت 1403/02/31 نرخ بر حسب ساعت می باشد
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3044909

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۴۷

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری و تحویل مرسولات و امانت پستی از سطح شهر ارومیه وتحوبل به اداره کل طبق شرایط فنی
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3044900

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۰۹۱۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اعلام نیاز به یک یا چند دستگاه خودرو سواری جهت امورات اداری – فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- یک دستگاه لودر

مناقصه گزار: کشت و دام قیام اصفهان

استان / کشور: اصفهان,ایلام

کد ایران تندر: 3044791

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/07

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-دستگاه ها ، ماشين آلات و تجهيزات صنايع کشاورزي-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)-دامپروري و شيلات

شرح آگهی:
مناقصه 1- یک دستگاه لودر برای بارگیری کود در فارم (واحد اصفهان) 2- یک دستگاه لودر برای بارگیری و جابجایی خوراک و امور متفرقه (واحد اصفهان) 3- دو دستگاه کامیون تک محور برای حمل کود دامداری به دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در زمان بارندگی (واحد اصفهان) 4- پنج دستگاه تراکتور 4 سیلندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشی شعله زنی در فارم و دپو کود و اضافه شدن یک دستگاه در نیمه دوم سال (واحد اصفهان) 5- یک دستگاه بیل مکانیکی جهت تخلیه بار و انجام امور دامداری و کارکرد در زمان تخلیه سیلو به همراه تخلیه سپتینگ هر 15 رو یک بار (واحد اصفهان) 6- دو دستگاه کامیون تک کمپرسی جهت انجام عملیات سپتینگ و کود برداری زایشگاه (واحد اصفهان) 7- یک دستگاه بلدوزر جهت کوبیدن سیلو در فصل تخلیه سیلو (واحد اصفهان) 8- یک دستگاه لودر برای حمل خوراک و بارگیری سیلو و امور متفرقه انجام عملیات دامداری (واحد ایلام) 9- یک دستگاه تراکتور 6 سلیندر برای عملیات زنبرزنی و پنجه زنی و سم پاشیدر فارم و دپو کود (واحد ایلام) 10- یک دستگاه لودر جهت عملیات فرآوری کود (کودورز) و کودبرداری زایشگاه (واحد اصفهان)

آدرس: دفتر مرکزی شرکت – پلیس راه اصفهان-تهران – کیلومتر 9 جاده علویجه

شماره تماس: 031-45305103

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت

مناقصه گزار: بهداشت و درمان صنعت نفت استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3044839

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۴۲۴۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها پیمان ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان از تاریخ 1402/02.01 لغایت 1402/04/31
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045070

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از معدن پسماند و مجتمع تولیدی صفه به پروژه خیابان سازی ولیعصر (جلوان) واقع در منطقه 14 شهرداری اصفهان-T15
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: عمران شهرداری اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045082

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه احداث پارکینگ و خیابان سازی باغ ارغوان-T46
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بخشی از فاز دوم عملیات حمل مصالح

مناقصه گزار: بیمارستان فارابی اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3045085

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۹۸۹۶۰۰۰۰۷۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/04

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها بخشی از فاز دوم عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه خیابان سازی ضلع شرقی خیابان مقداد دوم واقع در منطقه 15 شهرداری اصفهان-T44
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-ارائه خدمات خودرویی

مناقصه گزار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3044290

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۷۴۲۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها:1-ارائه خدمات خودرویی
سایر حمل ونقل زمینی
2-فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (خدمات عمومی و نظافتی ساختمانهای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز)
فعالیت‌های مربوط به نظافت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهااستعلام بهای اجاره خودرو شخصی به استناد مدارک پیوستی

مناقصه گزار: شهرداری هشتگرد

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3044303

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۶۹۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/03

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهااستعلام بهای اجاره خودرو شخصی به استناد مدارک پیوستی
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-اطلاعات سایت خودرو سواری ماهانه 1200 ساعت

مناقصه گزار: مرکز بهداشت کرج

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3044388

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۳۶۲۰۰۰۲۸۹

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات و دستگاههاي پزشکي و بيمارستاني

شرح آگهی:
استعلام بها:1-اطلاعات سایت خودرو سواری ماهانه 1200 ساعت
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
2-کاغذ کرپ 90*90 و 50*50 و 75*75

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست وسیله نقلیه پژو پارس،سمند

مناقصه گزار: مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان ایلام

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3043772

تاریخ انتشار: 1402/02/28

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۴۵۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست وسیله نقلیه پژو پارس،سمند( مدل 1398 به بالا)-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور خدماتی- حمل و نقل و فضای سبز

مناقصه گزار: شهرداری پهله زرین آباد

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3043781

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک

مناقصه گزار: مهندسی امتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038495

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود بصورت اجاره به پیمانکار واجد شرایط

آدرس: تهران- خیابان الد اسلامبولی وزرا – خیابان 35 – پ 32

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: حدیث کرمان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس با خودروها

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه ممقان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3041609

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۹۲۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس با خودروهای مدل بالای 97 ورانندگان مورد تاییدجهت انجام امورات بازرسی ،اداری وسایر امور محوله به مدت یک سال در شهر ممقان وحومه
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودروی استیجاری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه چهار تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3041611

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۳۰۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودروی استیجاری مدل بالای 1397 به منظور انجام ماموریت های اداری با رانندگان مجرب و مورد تائید این سازمان.
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سیک گارگاه های خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3041764

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سیک گارگاه های خود (بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ، مزدا، سمند، پژو، نیسان و مینی بوس)

آدرس: تهران- خیابان خاللد اسلامبولی (وزراء)- خیابان 35- پلاک 32- واحد 7 و 8- طبقه 4

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کاغذ وطن

توضیحات: pouyamessiranian@gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3041941

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۶

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – سراب با خودرو نیسان وانت به مسافت 360 کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3041944

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۷

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – مراغه با کامیونت به مسافت 280کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042403

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۸

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – آذر شهر با خودرو نیسان وانت به مسافت 180کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042462

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۹

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – ورزقان با خودرو نیسان وانت به مسافت 400کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل
زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042486

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۰

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – کلیبر با خودرو پیکان وانت به مسافت 400کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال- سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042496

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – هریس با خودرو آریسان به مسافت 360کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042504

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۲

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – میانه با کامیونت به مسافت 400کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042549

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۳

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – مرند با کامیونت به مسافت 160کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042561

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۴

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – چارویماق با پیکان وانت به مسافت 400کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3042680

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود(بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ – مزدا – سمند – پژو نیسان و مینی بوس) در استان های کرمان و آذربایجان شرقی

آدرس: تهران – خیابان خالد اسلامبولی – خیابان 35

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3042798

تاریخ انتشار: 1402/02/27

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۵۵

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و مبادله مرسولات پستی تبریز – جلفا با خودرو نیسان وانت به مسافت 330کیلومتر روزانه ( رفت و برگشت )در طول یکسال
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه ها

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038037

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه ها (بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ، مزدا، سمند، پژو، نیسان و مینی بوس)

آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)- خیابان 35- پلاک 32- واحد 7 و 8 طبقه 4

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کرمان امروز

توضیحات: pouyamessiranian@gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خودرو بمنظور انجام امورات اداری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3038385

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۴۷۸۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خودرو بمنظور انجام امورات اداری بصورت در اختیار با راننده- لطفا برگه استعلام پیوستی را پس از تکمیل و مهروامضای آژانس مجددا بارگذاری نمایید.
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038480

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ مزدا سمند پژو نیسان و مینی بوس واقع در استان کرمان آذربایجان شرقی

آدرس: استان آذربایجان شرقی-کرمان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: امروز خراسان جنوبی

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038501

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود بصورت اجاره انواع خودروای سواری ریچ مزدا سمند پژو نیسان و مینی بوس واقع در استان های کرمان و آذربایجان شرقی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: امین

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3038785

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاه های خود در استان کرمان و آذربایجان شرقی

آدرس: تهران – خیابان خالد اسلامبولی – خیابان 35

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: دنیای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بکارگیری خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3037918

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰۵۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها بکارگیری خودروهای استیجاری-فایل پیوستی مطالعه گردد- قیمت به صورت یکجا ارائه شود.شماره کارشناس 09149491334
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره 3 دستگاه کامیون ده تن

مناقصه گزار: شهرداری مرکزی ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3037924

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۸۳۹۰۰۰۰۷۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/03/01

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره 3 دستگاه کامیون ده تن جهت انجام عملیات عمرانی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین نیروی انسانی

مناقصه گزار: سیمان ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3038488

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات بارگیری سیمان پاکتی و خدامت نظافتی و فضای سبز

آدرس: ارومیه – کیلومتر 35 جاده ارومیه – مهاباد – کاراخانه سیمان ارومیه

شماره تماس: 04432515393

رسانه منتشر کننده: آراز آذربایجان

توضیحات: www.urmiacement.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان

مناقصه گزار: سیمان ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی,تهران

کد ایران تندر: 3038716

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه تامین نیروی انسانی موردنیاز انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی و فضای سبز

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه-مهاباد، کارخانه سیمان ارومیه

شماره تماس: 044-32515393

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: www.urmiacement.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین و نیروی انسانی

مناقصه گزار: سیمان ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3038728

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)- فضاي سبز و باغباني-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه تامین و نیروی انسانی جهت انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی و فضای سبز

آدرس: تهران – میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر

شماره تماس: 04432515393

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات: www.urmiacementcom

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها راننده با خودروی سواری

مناقصه گزار: فرودگاه های استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3036982

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۴۰۰۰۰۰۱۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها راننده با خودروی سواری جهت تاکسی سرویس (فرودگاه اردبیل) – فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تهیه خودرو کرایه ای سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: آموزشی درمانی امام خمینی خلخال

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3036985

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۳۰۰۳۶۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تهیه خودرو کرایه ای سرویس ایاب و ذهاب شیفت شب بیمارستان – سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها قرارداد واگذاری خدمات خودرویی

مناقصه گزار: بیمه سلامت استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3037004

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۴۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها قرارداد واگذاری خدمات خودرویی – کرایه وسایل نقلیه موتوری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس مینی بوس

مناقصه گزار: بهداشت شهرستان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3037142

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۵۵۰۰۰۰۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس مینی بوس – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3037631

تاریخ انتشار: 1402/02/25

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز در قالب قرار دادحجمی

آدرس: اردبیل -کارشناسان -شهرک اداری بعثت -میدان مهارت

مبلغ برآورد مالی: 28,800,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 14,400,000,000 ریال

عنوان: مناقصه واگذاری حمل و نقل در سطح کشور

مناقصه گزار: اموال و املاک کوثر

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3030452

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری حمل و نقل در سطح کشور

آدرس: تهران -خیابان آفریقا -کوچه 17-پلاک6-

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,500,000,000 ریال

شماره تماس: 02154986000

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها باگیری و تخلیه و دمونتاژ لوله خروجی روغن

مناقصه گزار: برق منطقه ای آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3034865

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۳۶

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها باگیری و تخلیه و دمونتاژ لوله خروجی روغن،کنسرواتور و مونتاژ لوله خروجی روغن کنسرواتوراز پست فارفار به انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: موتوژن

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3034881

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

آدرس: تبریز: منطقه صنعتی غرب، بلوار صنعت، شرکت موتوژن

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 400,000,000 ریال

شماره تماس: 04134480330

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://www.motogen.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاههای خود

مناقصه گزار: مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی,کرمان

کد ایران تندر: 3034917

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات ترابری سبک کارگاههای خود بصورت اجاره انواع خودروهای سواری ریچ مزدا سمند پژو نیسان و مینی بوس واقع در استانهای کرمان و آذربایجان شرقی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: امین

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب

مناقصه گزار: موتوژن

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3034997

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود

آدرس: منطقه صنعتی غرب – بلوار صنعت – شرکت موتوژن

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 400,000,000 ریال

شماره تماس: 04134480330 – 34453001

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه عجبشیر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3035645

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۰۶۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
-به مدت 11ماه
گردش به صورت ساعتی خواهد بود و قیمت براساس ساعت باشد
درخواست صرفا بومی بوده

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدمات نقلیه خودرویی به منظور

مناقصه گزار: صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3033914

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: 202000169000001

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات نقلیه خودرویی به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری به تعداد 27 دستگاه

آدرس: بلوار ارشاد – نبش خیابان شفا – اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان

شماره تماس: 33487421 – 33453847

رسانه منتشر کننده: سایه

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032837

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش ده زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش ده زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش نه زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش نه زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032841

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش پنج زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش پنج زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش یازده زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش یازده زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032842

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش هفت زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش هفت زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش شش زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش شش زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032843

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۶۰۹۰۰۰۰۷۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش هشت زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش هشت زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032854

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۱۶۰۹۰۰۰۰۶۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش چهار زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش چهار زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری مغان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3032860

تاریخ انتشار: 1402/02/24

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش دو زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش دو زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش سه زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401
عملیات بسته بندی کلش استحصالی از مزارع بخش سه زراعت شرکت براساس تناوب کشت شده در سال زراعی1402 -1401

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: استعلام بها مباشرت خرید دانه های روغنی

مناقصه گزار: خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3030697

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۸۰۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها مباشرت خرید دانه های روغنی در سطح استان آذربایجانشرقی طبق پیوست (قرارداد ) – دقت شود قیمت برای هر کیلو دانه روغنی داده شود . 09144104817
-انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3029460

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس
ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس از نوع هیوندایی مدل 1380 به بالا و یا ایویکو مدل 1370 به بالا

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3029461

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل ریلی گندله واحد احیاء مجتمع فولاد میانه
حمل ریلی تقریبی 35.000 تن گندله آهن بوسیله واگن های از نوع شن کش ترجیحا با دریچه اهرمی از ایستگاه راه آهن خواف، مجتمع دولتی سنگان سایت شرکت اپال پارسیان سنگان، به ایستگاه راه آهن مجتمع فولاد میانه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل و مبادله محمولات پستی روستایی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3030765

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۴۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل و مبادله محمولات پستی روستایی شهرستان اسکو با خودرو مناسب به صورت تمام وقت از اول فروردین به مدت یکسال طبق لیست پیوستی ( زین الحاجیلو )- سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کیسه گیری کود فله

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3031526

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۴۵۵۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها کیسه گیری کود فله درکیسه های 50کیلوی توزین سرکیسه دوزی وصفافی ولوازم موردنیاز از جمله نخ سر کیسه دوزی وغیره بقیه در لیست پیوستی
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب کلیه کارکنان

مناقصه گزار: ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3031528

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۷۱۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها انجام سرویس ایاب و ذهاب کلیه کارکنان -قیمت کل برای کل مدت قرارداد که از زمان عقد قرارداد تا 1402/12/29 می باشد درج گردد.
-فعالیت‌های اداره و پشتیبانی دفتر کار

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست آژانس با خودروهای مدل بالای 95

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه شبستر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3031880

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۲۳۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست آژانس با خودروهای مدل بالای 95 و رانندگان مجرب و مورد تائید دارای پروانه معتبر و بومی شهرستان باشد 0
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو سواری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه ایلخچی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3031886

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۷۴۰۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو سواری به همراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی – فقط قرارداد آژانس های بومی(ایلخچی) قابل بررسی و قبول می باشد.-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین آژانس

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه مرند

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3032224

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۹۸۲۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین آژانس مورد نیاز شعبه جهت امورات بازرسی – کارکرد بر اساس ساعت – حداقل خودرو درخواستی سه عدد
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه به تعداد 27 خودرو

مناقصه گزار: صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3029533

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۱۶۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نقلیه به تعداد 27 خودرو در سال 1402
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نقلیه به تعداد 27 خودرو در سال 1402

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها کرایه انوبوس

مناقصه گزار: دانشگاه ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3031996

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۹۰۳۳۰۰۰۰۱۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها کرایه انوبوس 32 نفره ارومیه تهران وبلعکس طبق لیت پیوستی/کد کالا مشایه میباشد/توضیحات سامانه طیق لیست پیوستی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجرای حمل قیر

مناقصه گزار: شهرداری بیله سوار استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3029815

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۲۵۰۰۰۰۲۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/26

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها اجرای حمل قیر 85-100 باتانکر از شرکت آذر دوام یول صوفیان به محل کارخانه آسفالت شهرداری بیله سوار – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- واگذاری ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3030492

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تهيه و طبخ غذا (رستوران، سلف سرويس و …)

شرح آگهی:
مناقصه 1- واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان اعزام بدرقه زندانیان
2- واگذاری امور طبخ و توزیع غذای زندانهای استان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: سیاست روز

توضیحات: ستاد ایران – www.ardabilprisons.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

مناقصه گزار: مجتمع تفریحی، توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3030601

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه 1- سرویس ایاب و ذهاب پرسنل آبدرمانی

آدرس: اردبیل – شهرستان سرعین – اول ورودی شهر سرعین – آبدرمانی سرعین ایرانیان

شماره تماس: 045-32224950-5 – 09148210647 – 09145373527

رسانه منتشر کننده: تجارت

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه خرید خدمات خودروی استیجاری با راننده

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3031530

تاریخ انتشار: 1402/02/23

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات خودروی استیجاری با راننده بصورت حجمی
خرید خدمات خودروی استیجاری با راننده بصورت حجمی
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت نیروی انسانی به تعداد 8نفر به صورت حجمی
خرید خدمت نیروی انسانی به تعداد 8نفر به صورت حجمی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

عنوان: مناقصه خدمات حمل و نقل

مناقصه گزار: اموال و املاک کوثر

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3020766

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه خدمات حمل و نقل در سطح کشور

آدرس: تهران – خیابان آفریقا – کوچه هفدهم

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,500,000,000 ریال

شماره تماس: 02154986000

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات حمل و نقل بوسیله 25 دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3023101

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل بوسیله 25 دستگاه خودرو سواری ( انواع سمند یا پژو ) با حداکثر طول عمر چهار سال
انجام خدمات حمل و نقل بوسیله 25 دستگاه خودرو سواری ( انواع سمند یا پژو ) با حداکثر طول عمر چهار سال بمنظور سرویس دهی به این شرکت در سطح استان تهران و حسب مورد سایر استانها.

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با خدمات نیابتی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3024005

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با خدمات نیابتی اداره ثبت اسناد و املاک تبریز به بخش خصوصی

آدرس: تبریز- خیابان ارتش جنوبی – طبقه ششم

شماره تماس: 35430884

رسانه منتشر کننده: عصر اقتصاد

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها مناقصه خدمات خودروئی

مناقصه گزار: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3024366

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۳۷۴۰۰۰۰۱۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها مناقصه خدمات خودروئی (4 دستگاه سواری ) مطابق شرایط درخواستی پیوستی .

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان

مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3025586

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۸۹۷۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویسهای ایاب وذهاب کارکنان مدیریت درمان طبق فرم استعلام
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: خانه سازی پیش ساخته آذربایجان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3026002

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۱۰۰۶۲۱۰۰۰۰۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب مطابق پیوست
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قراردادن یک خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اسکو

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3026249

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۲۴۵۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قراردادن یک خودرو مدل 1398 به بالا بهمراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی در امور محوله اداری.براساس پیش قرارداد و برگه استعلام-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تأمین خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: شهرداری بوکان

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3024620

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۴۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین خودروهای استیجاری با راننده

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: زمزم آذربایجان

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3025409

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب

آدرس: ارومیه- کیلومتر 6 جاده اشنویه، شرکت زمزم آذربایجان

شماره تماس: 044-32514905

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات خودرویی

مناقصه گزار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3025427

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۴۷۴۰۰۰۰۳۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات خودرویی اداره کل
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل و مرسولات

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3026357

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۳۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل و مرسولات و امانات پستی ارومیه به مهاباد ( بار دوم ) و بالعکس طبق شرایط فنی بارگزاری شده

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-حمل و نقل مرسولات

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3026364

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-حمل و نقل مرسولات و امانات پستی مسیر ارومیه به میاندواب و بالعکس طبق شرایط فنی بارگزاری شده
-فعالیت های پست

2-حمل و نقل مرسولات و امانات پستی مسیر ارومیه به تبریز و بالعکس ( بار دوم ) طبق شرایط فنی بارگزاری شده
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل مرسولات و امانات پستی

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3026367

تاریخ انتشار: 1402/02/20

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۳۱۸۰۰۰۰۳۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل مرسولات و امانات پستی مسیر ارومیه به نقده و اشنویه و بالعکس بار دوم طبق شرایط فنی بارگزاری شده
-فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل مرسولات

مناقصه گزار: پست استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3026373

عنوان: مناقصه تامین خودرو استیجاری

مناقصه گزار: زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گلستان

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3020339

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۴۸۷۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/28

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو استیجاری
تامین خودرو استیجاری اداره کل وزندانهای تابعه جهت سرویس دهی درسطح استان وکشور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری

مناقصه گزار: فرهنگی ورزشی و فناوری آبفای استان تهران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3021176

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۴۳۶۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری پژو یا سمند مدل 95 و بالاتر ، دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده
تأمین تعداد 9 دستگاه خودرو سواری پژو یا سمند مدل 95 و بالاتر ، دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به همراه راننده ، بمنظور سرویس دهی به این موسسه در سطح استان تهران و حسب مورد سایر استانها

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه صوفیان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3021670

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۸۴۴۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/27

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو مدل 93 به بالا به همراه راننده حسب کارکرد ساعتی جهت انجام امورات محوله در شهر صوفیان و حومه آن
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها درخواست خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اذرشهر

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3021737

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۹۵۱۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها درخواست خودروی مدل 1397 به بالا با راننده بومی ، مجرب و مطمئن با تایید تامین اجتماعی جهت انجام ماموریتهای اداری همکاران
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس با خودرو

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه بستان اباد

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3022717

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۰۵۹۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس با خودرو های مدل بالای 95ورانندگان مورد تاییدوبطور تقریبی کارکردخودروها150ساعت درماه
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل و فرآوری شن وماسه

مناقصه گزار: شهرداری محمود اباد

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3021471

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل و فرآوری شن وماسه رودخانه ای

آدرس: اذربایجانغربی – شهرستان شاهین دژ – شهر محمود اباد – خیابان ساحلی شهرداری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 500,000,000 ریال

شماره تماس: 04446384407

رسانه منتشر کننده: آراز آذربایجان

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو جهت ماموریت روزانه

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه سلماس

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3022261

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۹۱۲۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو جهت ماموریت روزانه همکاران به تعداد 5 خودرو در روز – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها 3 دستگاه اتومبیل پژو یا سمند مدل1397 به بالا

مناقصه گزار: خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021485

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۵۴۷۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها 3 دستگاه اتومبیل پژو یا سمند مدل1397 به بالا
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-انجام سرویس

مناقصه گزار: بهزیستی استان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021523

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-خدمات بهداشتي، درماني، اورژانس و داروخانه

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-انجام سرویس تنکابن وبابلسر هرکدام 10سرویس درنظر گرفته شده شرایط پیوست
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

2-واگذاری شیرخوارگاه
-سایر فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل 2000 تن قیر از پالایشگاههای شهر

مناقصه گزار: عمران شهرداری اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021564

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۶۳۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
استعلام بها حمل 2000 تن قیر از پالایشگاههای شهر تبریز به کارخانه آسفالت شهرداری اردبیل
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها عقد قرارداد با دو دستگاه خودروی مینی بوس

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021570

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۲۶۲۰۰۰۰۱۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها عقد قرارداد با دو دستگاه خودروی مینی بوس جهت ایاب ذهاب کارکنان شبکه و مرکز نیر از اردبیل به نیر و بالعکس به مدت یکسال
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو سواری برای امور ایاب ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3021584

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۵۵۹۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو سواری برای امور ایاب ذهاب کارکنان در امر دهگردشی -مرحله چهارم برای مرکز بهداشت شهرستان بیله سوار-دودستگاه
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه 1- تامین نیروی انسانی

مناقصه گزار: آب منطقه ای اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3021209

تاریخ انتشار: 1402/02/19

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: تامين نيروي انساني-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه 1- تامین نیروی انسانی (خدمات عمومی) مربوط به اداره مرکزی و ادارات تابعه
2- خودروهای استیجاری برای انجام مارمریت های درو و برون شهری

آدرس: اصفهان – روبروی پل خواجو – ابتدای بلوار آئینه خانه

شماره تماس: 03115360366

رسانه منتشر کننده: جهان اقتصاد

توضیحات: www.esrw.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تجدید15انجام خدمات سرویس دهی

مناقصه گزار: راه اهن اصفهان

استان / کشور: اصفهان

عنوان: مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با قرارداد نیابتی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3016750

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری انجام امور مرتبط با قرارداد نیابتی ادارات ثبت استاد و املاک تبریز

آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی

شماره تماس: 35430884

رسانه منتشر کننده: عصر اقتصاد

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خدماتی ایاب و ذهاب شرکت های مستقر

مناقصه گزار: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3016876

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۳۰۶۹۹۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدماتی ایاب و ذهاب شرکت¬های مستقر
سرویس ایاب و ذهاب برای شرکت های مستقر در مجتمع عصر انقلاب

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017144

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۳۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( سردرود – اندیشه )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017755

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد13دفتر( باسمنج-مرزداران)
-سایر حمل ونقل زمینی

2-جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( حجتی-نظام پزشکی)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017758

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( عباسی – سرباز شهید))
-سایر حمل ونقل زمینی

2-جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( مارالان – طالقانی)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017759

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۳۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد16دفتر( نصف راه – بهار )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3017774

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۳۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر( نصف راه – بهار )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها بارگیری و تخلیه و دمونتاژ لوله خروجی روغن

مناقصه گزار: برق منطقه ای آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3018296

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۲۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها بارگیری و تخلیه و دمونتاژ لوله خروجی روغن ، کنسرواتور و مونتاژ لوله خروجی روغن کنسرواتور از پست فارفار به انبار مرکزی شرکت برق منطقه ای آذربایجان
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3016883

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-پياده رو سازي، سنگ فرش، جدول گذاري، اجراي کانال و جوي-آسفالت و قير-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه : 1 – مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه بکهو لودر
انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی
2 – مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی با استفاده از دو دستگاه بیل مکانیکی
انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی
3 – مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات حمل مصالح و آسفالت
حمل مصالح

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین 8 دستگاه خودروی استیجاری

مناقصه گزار: دخانیات استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3017106

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین 8 دستگاه خودروی استیجاری

آدرس: ارومیه – خیابان میرزای شیرازی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 672,960,000 ریال

شماره تماس: 04432772199

رسانه منتشر کننده: مناقصه مزایده

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام عملیات بارگیری

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3017332

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: خيابانسازي، راهسازي، جاده سازي، روکش آسفالت و…-پياده رو سازي، سنگ فرش، جدول گذاري، اجراي کانال و جوي-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-متفرقه

شرح آگهی:
مناقصه انجام عملیات بارگیری-خاکبرداری-تخریب جداول-تخریب آسفالت-لایرویی و…

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: شروع

توضیحات: wwww.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها ارائه خدمات حمل و نقل کارکنان

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3017443

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۰۲۰۷۰۰۰۰۱۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها ارائه خدمات حمل و نقل کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طبق مشخصات و شرایط پیوستی
-تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل مصالح کوهی

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3018028

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل مصالح کوهی -حمل آسفالت

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: مردم سالاری

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بار گیری مصالح سنگی حاصل از انفجار در معدن

مناقصه گزار: توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

عنوان: استعلام بهامبادله پستی از مرکز مکانیزه کرج به مرکز مکانیزه تهران

مناقصه گزار: پست استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3016067

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۱۷

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بهامبادله پستی از مرکز مکانیزه کرج به مرکز مکانیزه تهران به صورت روزانه . قرارداد به مدت شش ماه بوده و پرداخت حق الزحمه به صورت سه ماه یکبار میباشد.
فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انتخاب پیمانکاردر خصوص پروژه اجاره ماشین آلات

مناقصه گزار: شهرداری فردیس

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3016126

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۵۰۲۸۸۰۰۰۰۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها انتخاب پیمانکاردر خصوص پروژه اجاره ماشین آلات جهت بار گیری، جمع آوری، حمل ضایعات و پسماندهای عمرانی و ساختمانی در معابر و فضاهای شهری منطقه دو فردیس
سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: راه آهن جنوب

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3016384

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۲۵۱۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات ایاب و ذهاب قراردادها ینت ارتباط و علائم-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-91فتح وانت عملیاتی

مناقصه گزار: ملی حفاری ایران در استان خوزستان

استان / کشور: خوزستان

کد ایران تندر: 3016396

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها:1-91فتح وانت عملیاتی در اختیار دستگاه حفاری مشهد طوس-سایر حمل ونقل زمینی

2-
91مینی بوس تامین مینی بوس ایاب ذهاب مشهد طوس
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاواگذاری امور مربوط به تاکسی تلفنی شبکه بهداشت و درما

مناقصه گزار: شبکه بهداشت درمان شهرستان سرپل ذهاب

استان / کشور: کرمانشاه

کد ایران تندر: 3016186

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۳۶۸۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاواگذاری امور مربوط به تاکسی تلفنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاتامین خودرو جهت ماموریتهای کارشناسان طبق مشخصات پیوست

مناقصه گزار: استاندارد استان کرمانشاه

استان / کشور: کرمانشاه

کد ایران تندر: 3016207

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۴۰۵۰۰۰۰۱۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاتامین خودرو جهت ماموریتهای کارشناسان طبق مشخصات پیوست
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهااجاره 2 دستگاه اتوبوس 25 نفره از کرمانشاه به تهران رفت

مناقصه گزار: بهره برداری نفت و گاز غرب

استان / کشور: کرمانشاه

کد ایران تندر: 3016230

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۸۶۳۰۰۰۱۲۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهااجاره 2 دستگاه اتوبوس 25 نفره از کرمانشاه به تهران رفت و از تهران به کرمانشاه برگشت جمعاً 4 سرویس
سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاپروژه انجام خدمات خودرویی اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه

مناقصه گزار: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

استان / کشور: کرمانشاه

کد ایران تندر: 3016240

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۲۴۰۰۰۰۰۴۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بهاپروژه انجام خدمات خودرویی اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه بر اساس برآورد و شرح خدمات پیوست(بارگذاری شماره تماس الزامیست).
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

استان / کشور: مازندران

کد ایران تندر: 3016987

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۳۶۳۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای استیجاری
تامین خودروهای استیجاری ستاد و شهرستانهای تابعه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری بارگیری و حمل کودهای گاوداری

مناقصه گزار: زرین کشت پایدار زرندیه

استان / کشور: مرکزی

کد ایران تندر: 3010987

تاریخ انتشار: 1402/02/18

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری بارگیری و حمل کودهای گاوداری به پیمانکار واجد شرایط

آدرس: مرکزی – شهرستان زرندیه – کیلومتر 12 جاده خشکرود

شماره تماس: 09119252660

رسانه منتشر کننده: جام جم

توضیحات:

عنوان: مناقصه راهبری وسائط نقلیه …

مناقصه گزار: خطوط لوله و مخابرات نفت ایران –مدیریت خطوط لوله

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3015180

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: 2002001105000023

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه راهبری وسائط نقلیه ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مبلغ برآورد مالی: 83,938,645,897 ریال

مبلغ تضمین: 4,696,932,295 ریال

شماره تماس: 021-61630669

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: https://www.ioptc.ir—www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی

مناقصه گزار: بازیافت پسماندهای منطقه کاشان و آران و بیدگل

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3013688

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: ابنيه و ساختمان-نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
مناقصه اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی ۲۰۰ به همراه راننده و یک دستگاه بلدوزر D6 به همراه راننده و انجام عملیات حفر کانال و دفن پسماندهای عادی عفونی و بیمارستانی ، مشاغل پرزباله و ضایعات حاصل از کشتار در کشتارگاه ها صنعتی و سایر امور

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,800,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: کار وکارگر

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خدمات خودرویی

مناقصه گزار: شعب بانک کشاورزی در استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3014753

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۷۰۰۰۰۰۰۸

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خدمات خودرویی بشرح فرم استعلام پیوستی
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: انستیتو پاستور ایران

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3014962

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی تحقیقلای

آدرس: تهران – تقاطع خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین جنوبی

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 3,300,000,000 ریال

شماره تماس: 02164112576

رسانه منتشر کننده: دنیای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015743

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۳۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد17دفتر( ارم- منبع)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو سواری

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه ایلخچی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015204

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۷۴۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها در اختیار قرار دادن خودرو سواری به همراه راننده ثابت جهت انجام امور رانندگی – فقط قرارداد آژانس های بومی(ایلخچی) قابل بررسی و قبول می باشد.
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015214

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد15 دفتر(ولیعصر- باغمیشه)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها هزینه آژانس تلفنی به ساعت

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه جلفا

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015678

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۶۸۲۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها هزینه آژانس تلفنی به ساعت
-فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها انجام کارهای کارگری و کشاورزی

مناقصه گزار: فولاد آذربایجان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015686

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۲۶۶۰۰۰۱۹۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
استعلام بها انجام کارهای کارگری و کشاورزی محوطه و فضای سبز شرکت فولاد اذربایجان خرداد 1402(7 ردیف)
1 برگ با توضیحات ضمیمه میباشد
-پرورش جنگل(جنگل‌کاری) و سایر فعالیت‌های جنگل‌داری

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015690

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد16 دفتر(آخونی-قره آغاج)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015695

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد12 دفتر(آ خ امام – پاستور)
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015712

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت تمام وقت به تعداد16دفتر(ائل گلی – گلشهر) )
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی

مناقصه گزار: پست استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3015716

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۱۵۰۰۰۰۰۲۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/24

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری و پیشخوان با خودروی نیسان وانت به صورت نیمه وقت به تعداد14دفتر(عباسی – منصور) – سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها جمع آوری مرسولات پستی از دفاتر شهری

عنوان: مناقصه تامین8 دستگاه خودروی استیجاری

مناقصه گزار: دخانیات ایران

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3013919

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-متفرقه

شرح آگهی:
مناقصه تامین8 دستگاه خودروی استیجاری مورد نیاز (از نوع سمند-پژو405-پژو پارس-تندرال90 از مدل 1397

آدرس: ارومیه-خیابان میرزای شیرازی مجتمع دخانیات

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 672,960,000 ریال

شماره تماس: 04432772199

رسانه منتشر کننده: مناقصه مزایده

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس تاکسی تلفنی جهت خدمات اداری

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه نقده

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3014316

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۵۷۱۷۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس تاکسی تلفنی جهت خدمات اداری (طبق پیوست)
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره خودروبرجهت حمل خودرو

مناقصه گزار: شهرداری پیرانشهر استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3014318

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۴۹۷۰۰۰۰۱۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره خودروبرجهت حمل خودرو از داخل شهر به پارکینگ راهنمایی و رانندگی جنب کار خانه قند (مطابق فایل)
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها اجاره خودرو

مناقصه گزار: شهرداری پیرانشهر استان اذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3014322

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۴۹۷۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها اجاره خودروبرجهت حمل خودرو از داخل شهر به پارکینگ راهنمایی و رانندگی جنب کار خانه قند (مطابق فایل)
-سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بهاحمل و نقل و مبادله محمولات

مناقصه گزار: پست استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3013111

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۲۸۰۰۰۰۰۱۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بهاحمل و نقل و مبادله محمولات پستی به مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ و چهارباغ
فعالیت های پیک

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد -ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خودرو استیجاری

مناقصه گزار: ثبت اسناد و املاک استان ایلام

استان / کشور: ایلام

کد ایران تندر: 3013345

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۰۹۴۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها خودرو استیجاری-فعالیت‌های سایر سازمان‌های دارای عضو

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-حمل ونقل ومبادله روزانه

مناقصه گزار: پست استان بوشهر

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3013627

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
استعلام بها:1-حمل ونقل ومبادله روزانه مرسولات پستی ازبرازجان به طلحه وبالعکس با نقاط مبادله مسیر، خودرو وانت، قیمت پیشنهادی ماهانه

2-حمل و نقل مبادله روزانه مرسولات پستی از دلوار به کری و بالعکس با نقاط مبادله مسیر، خودرو سواری، قیمت پیشنهادی ماهانه:فعالیت های پست

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستادایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه برونسپاری توزیع بسته و امانت

مناقصه گزار: پست جمهوری اسلامی ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3013221

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۰۶۷۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای یک مرحله ای برونسپاری توزیع بسته و امانت شهرستانرشهریار (منطقه جنوب غرب) تهران
یک مرحله ای برونسپاری توزیع بسته و امانت شهرستانرشهریار (منطقه جنوب غرب) تهران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها برگزاری تور یک روزه قم

مناقصه گزار: ارتباطات زیرساخت استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3013877

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۰۲۲۰۰۰۱۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها برگزاری تور یک روزه قم ، جمکران برای 80 نفر به همراه سه وعده غذایی و دو میان وعده ( مطابق فایل پیوست)
-سایر فعالیت‌های سرگرمی و تفریحی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه یازده تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3014370

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۸۱۳۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب رفت و برگشت کارکنان شعبه 11(مستقر در شعبه 6 تامین اجتماعی تهران) طبق کروکی و پیش نویس قرارداد به تعداد 15 مسیر-تلفن 66626024
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-اجاره یک دستگاه خودرو پیکاپ ریچ

مناقصه گزار: توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فولادقاینات

استان / کشور: خراسان جنوبی

کد ایران تندر: 3014439

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-اجاره یک دستگاه خودرو پیکاپ ریچ مدل 97 به بالا
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

2-اجاره سالیانه یک دستگاه خودرو هایما S7 مدل 96 به بالا
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

3-مزدا دو کابین کارا مدل 97 به بالا
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین سرویس ایاب و ذهاب عمومی …

مناقصه گزار: شهرداری منطقه 7 مشهد

استان / کشور: خراسان رضوی

کد ایران تندر: 3013845

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: 1

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین سرویس ایاب و ذهاب عمومی کارکنان شهرداری منطقه 7

آدرس: آدرس برگزار کننده : بلوار جمهوری اسلامی-نبش چهارراه پروین اعتصامی-شهرداری منطقه 7

شماره تماس: 05131294714

رسانه منتشر کننده: سایت های اینترنتی

توضیحات: ets.mashhad.ir—-https://www.mashhad.ir
—آدرس پست الکترونیکی: economic.pre@gmail.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین وسیله نقلیه با راننده

مناقصه گزار: مرکز درمانی مهدیشهر

استان / کشور: سمنان

کد ایران تندر: 3013572

تاریخ انتشار: 1402/02/17

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۰۰۷۰۰۰۰۰۴

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها تامین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل در مسیر درمانگاه مهدی شهر به سمنان و بلعکس، تعداد سرویس روزانه بین 4 الی 8 سرویس-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها:1-خرید گل و گیاه و نهال جهت فضای سبز

مناقصه گزار: راه آهن جنوب شرق

استان / کشور: سیستان و بلوچستان

کد ایران تندر: 3014120

تاریخ انتشار: 1402/02/17

عنوان: مناقصه عملیات تامین ماشین آلات تجهیزات

مناقصه گزار: مهندسی رهاب

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3011298

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/25

دسته بندی ها: تامين نيروي انساني-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-ماشين آلات ساختمان و راهسازي خودرو (تريلر ،بيل مکانيکي و ..)

شرح آگهی:
مناقصه عملیات تامین ماشین آلات تجهیزات نیروی انسانی و جهت حمل قطعات بتنی سگمنت از محل کارخانه سگمنت به شفت میانی و شرقی پروژه خط 2 قطار شهری تبریز

آدرس: تبریز-بلوار پاسداران-جنب بازار ماهی-ایستگاه 16 پروژه خط دو قطار شهری تبریز

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,792,000,000 ریال

شماره تماس: 04136674699

رسانه منتشر کننده: جهان اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها واگذاری خدمات امور نقلیه و سرویس حمل و نقل

مناقصه گزار: استاندارد استان اذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3011513

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۲۰۶۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها واگذاری خدمات امور نقلیه و سرویس حمل و نقل اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه میانه

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3011524

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۰۰۸۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب کارکنان جهت انجام امورات بازرسی و اداری در سطح شهرستان میانه و بخش های اطراف

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مناقصه گزار: امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3011527

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۰۰۸۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب کارکنان جهت انجام امورات بازرسی و اداری در سطح شهرستان میانه و بخش های اطراف

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس با خودروهای مدل بالای 97

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه ممقان

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3012560

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۰۹۲۶۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس با خودروهای مدل بالای 97 ورانندگان مورد تایید،جهت انجام امورات اداری وسایر امور محوله به مدت یک سال در شهر ممقان وحومه
-سایر فعالیت‌های خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها حمل و نقل خودرویی

مناقصه گزار: بیمارستان 100 تختخوابی کوثر ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3011145

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۷۶۴۰۰۰۰۴۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل خودرویی- ایران کد معادل می باشد – برگ شرایط حتماً مطالعه و بعد از پرکردن ، مهر و امضاء نموده و در سامانه بارگزاری گردد .
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه حمل مصالح کوهی و حمل آسفالت

مناقصه گزار: شهرداری ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3011727

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه حمل مصالح کوهی و حمل آسفالت

مبلغ برآورد مالی: 131,700,000,000 ریال

مبلغ تضمین:

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: مردم سالاری

توضیحات: www.urmia.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها نوع خودرو پژو 405

مناقصه گزار: تامین اجتماعی شعبه اشنویه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3011809

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۱۲۳۶۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها نوع خودرو پژو 405- آشنایی راننده با کارگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی در شهرستان اشنویه و روستاهای حومه
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

مناقصه گزار: دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3011327

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۲۵۸۰۰۰۰۰۵

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
-دارای مجوز از اتحادیه اژانس ها و پروانه کسب.

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها آژانس مینی بوس

مناقصه گزار: بهداشت شهرستان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3011328

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۳۸۵۵۰۰۰۰۱۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
استعلام بها آژانس مینی بوس-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه: 1- اجرای عملیات نصب قطعات پیش ساخته شامل نصب

مناقصه گزار: موسسه عمرانی

استان / کشور: اصفهان,تهران,قم

کد ایران تندر: 3008942

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: قطعات پيش ساخته بتني-پيمانکاري و عمليات اجرايي راه آهن-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه:
1- اجرای عملیات نصب قطعات پیش ساخته شامل نصب، دیچ، فلنج، ژئومت، کانال های مبانی و بتن ریزی پلکان دسترسی در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان
2- بارگیری و حمل مصالح در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان
3- تحکیمات ترانشه های مسیر در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان

آدرس: تهران- میدان صنعت- بلوار فرحزادی- خیابان مهدی عباسی اناری- پلاک 104

شماره تماس: 021-88698183

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خاک برداری و بارگیری و حمل و خاکریزی

مناقصه گزار: شهرداری دامنه استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3011135

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۳۵۱۹۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: تخريب ساختمان، گودبرداري و خاکبرداري-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها خاک برداری و بارگیری و حمل و خاکریزی
3900 سرویس ،هر سرویس ده تن محاسبه گردید ، معادل 27000 متر مکعب خاک
کلیه کسورات بر عهده پیمانکار میباشد .
-سایر حمل ونقل زمینی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات برداشت و حمل حدود ۳۰۰۰ تن

مناقصه گزار: کشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3011506

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه عملیات برداشت و حمل حدود ۳۰۰۰ تن قصیل جو از مزارع کشاورزی تا دامداران

آدرس: خرم آباد _نجف آباد _کمربندی خمینی شهربعد از ورودی گلدشت _پشت آرامشتان باب الرحمه

شماره تماس: 03142750271

رسانه منتشر کننده: یاقوت وطن

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه : 1 – مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

مناقصه گزار: آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی استان اصفهان

عنوان: استعلام بها حمل و نقل خودرویی

مناقصه گزار: بیمارستان 100 تختخوابی کوثر ارومیه

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3011145

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۴۷۶۴۰۰۰۰۴۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها حمل و نقل خودرویی- ایران کد معادل می باشد – برگ شرایط حتماً مطالعه و بعد از پرکردن ، مهر و امضاء نموده و در سامانه بارگزاری گردد .
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه: 1- اجرای عملیات نصب قطعات پیش ساخته شامل نصب

مناقصه گزار: موسسه عمرانی

استان / کشور: اصفهان,تهران,قم

کد ایران تندر: 3008942

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: قطعات پيش ساخته بتني-پيمانکاري و عمليات اجرايي راه آهن-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)-انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه:
1- اجرای عملیات نصب قطعات پیش ساخته شامل نصب، دیچ، فلنج، ژئومت، کانال های مبانی و بتن ریزی پلکان دسترسی در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان
2- بارگیری و حمل مصالح در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان
3- تحکیمات ترانشه های مسیر در پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان

آدرس: تهران- میدان صنعت- بلوار فرحزادی- خیابان مهدی عباسی اناری- پلاک 104

شماره تماس: 021-88698183

رسانه منتشر کننده: همشهری

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ساماندهی ناوگان خودروهای استیجاری

مناقصه گزار: شهرداری محمدشهر

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3010586

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۵۳۱۴۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/21

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی ناوگان خودروهای استیجاری شهرداری محمدشهر
ساماندهی ناوگان خودروهای استیجاری شهرداری محمدشهر

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه انجام خدمات حمل و نقل

مناقصه گزار: جمعیت هلال احمر استان البرز

استان / کشور: البرز

کد ایران تندر: 3010807

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…)-اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-واگذاري، مديريت، راهبري و نگهداري اماکن

شرح آگهی:
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و نظافتی و امور سرویس و نگهداری ساختمان ستاد و شعب خود

آدرس: کرج-خ شهیدبهشتی-ضلع غربی زیرگذر طالقانی-ساختمان پروشات جنب شهر کتاب

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 1,800,000,000 ریال

شماره تماس: 02634408162

رسانه منتشر کننده: شهروند

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه بارگیری حمل و تخلیه گوگرد

مناقصه گزار: مجتمع گاز پارس جنوبی

استان / کشور: بوشهر

کد ایران تندر: 3010175

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع-حمل و نقل مواد شيميايي، نفتي و سوختي

شرح آگهی:
مناقصه بارگیری حمل و تخلیه گوگرد گرانول تولیدی پالایشگاه دهم

آدرس: بوشهر – کنگان – سایت منطقه دو ویژه اقتصادی انرژی پارس

مبلغ برآورد مالی: 220,000,000,000 ریال

مبلغ تضمین: 10,400,000,000 ریال

شماره تماس: 07731466230

رسانه منتشر کننده: جنوب امروز

توضیحات: ستاد ایران – WWW.SPGC.IR

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین خودرو سواری برای انجام ماموریتهای اداری

مناقصه گزار: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010515

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو سواری برای انجام ماموریتهای اداری(درون شهری وبرون شهری) کارکنان
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو سواری برای انجام ماموریتهای اداری(درون شهری وبرون شهری) کارکنان با شرح وجزئیات پیوستی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات خودروئی سبک

مناقصه گزار: توزیع نیروی برق تهران بزرگ

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010549

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۹۲۷۳۴۰۰۰۰۰۹

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات خودروئی سبک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مناطق تابعه
ارائه خدمات خودروئی سبک شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مناطق تابعه

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه خرید خدمات حمل و نقل از بخش غیر دولتی

مناقصه گزار: آموزش و پرورش شهر تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010567

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۳۰۷۹۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و نقل از بخش غیر دولتی
واحد نقلیه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداری

مناقصه گزار: آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010816

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداری کارکنان با خودروهای سواری

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,850,000,000 ریال

شماره تماس: 55041109

رسانه منتشر کننده: فرهیختگان

توضیحات: ستاد ایران

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خوردوها

مناقصه گزار: آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3010913

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: 1489315

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریت های اداری کارکنان با خوردوهای سوری در سال 1402

مبلغ برآورد مالی:

مبلغ تضمین: 2,850,000,000 ریال

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: آوای اقتصاد

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات

مناقصه گزار: مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3011006

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: 2001092921000147

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/23

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرایی در سراسر کشور

مبلغ برآورد مالی: 44,896,500,000 ریال

مبلغ تضمین: 2,244,825,000 ریال

شماره تماس: 021-82702224 – 02161622217

رسانه منتشر کننده: جام جم

توضیحات: WWW.NISOC.IRhttp://setadiran.irhttp://iets.mporg.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری برون سپاری توزیع بسته و امانت

مناقصه گزار: ملی پست جمهوری اسلامی ایران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3011170

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: 2002003067000006

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات پست

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری برون سپاری توزیع بسته و امانت شهرستان شهریار ( منزقه پستی جنوب غرب تهران )

آدرس: تهران – میدان رسالت – ابتدای خیابان نیروی دریایی – نبش کوچه سهند – ساختمان شرکت ملی پست – طبقه اول – منطقه پستی شمال شرق تهران – دفتر مرکز حقوقی ، املاک و قراردادها – دبیرخانه کمیسیون معاملات

شماره تماس: 021-41934 – 09367305257

رسانه منتشر کننده: روزگار

توضیحات: www.setadiran.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت برق

مناقصه گزار: برق منطقه ای تهران

استان / کشور: تهران

کد ایران تندر: 3011174

تاریخ انتشار: 1402/02/16

شماره آگهی: 2002001008000026

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران

آدرس: تهران – انتهای بلوار سعادت آباد – بلوار برق – بالاتر از کوی فراز – شرکت برق منطقه ای تهران – ساختمان حوزه ستادی طبقه سوم – بال شرقی – امور تدارکات و قراردادها

عنوان: مناقصه خودرو استیجاری

مناقصه گزار: آموزش و پرورش استان مازندران

استان / کشور: همه استان ها/کشورها

کد ایران تندر: 3009869

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی: ۲۰۰۲۰۰۴۷۳۹۰۰۰۰۰۲

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/16

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خودرو استیجاری
استفاده ازخودرو استیجاری برای اداره کل موزش و پرورش استان مازندران و انجام ماموریت های واقع شده به سراسر کشور

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه تامین سرویس ایاب وذهاب

مناقصه گزار: داروسازی شهید قاضی

استان / کشور: آذربایجان شرقی,تهران

کد ایران تندر: 3006808

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه تامین سرویس ایاب وذهاب

آدرس: تهران – بلوار مرزداران – نرسیده به پل یادگار امام

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: پیام آذربایجان

توضیحات: www.sgco-infusion.com

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات تخلیه و چیدمان تایه یونجه و کلش

مناقصه گزار: کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین

استان / کشور: آذربایجان شرقی

کد ایران تندر: 3009772

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
مناقصه عملیات تخلیه و چیدمان تایه یونجه و کلش خود

آدرس: تبریز – خسرو شاه – بعد از روستای تازه کند – شرکت دشت آذر نگین

شماره تماس: 041-32431417 – 09127724570

رسانه منتشر کننده: اطلاعات

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها خرید تضمینی دانه های روغنی

مناقصه گزار: خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3009688

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۹۲۱۴۱۰۰۰۰۰۶

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/18

دسته بندی ها: انبارداري ، بارگيري ، تخليه ، پخش و توزيع

شرح آگهی:
استعلام بها خرید تضمینی دانه های روغنی کلزادرشهرستانهای نقده(پیرانشهر-ارومیه)بوکان-پلدشت(خوی-شوط)میاندوآب(مهاباد)شاهین دژ
-انبارداری و ذخیره سازی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها تامین 4 دستگاه خودرو

مناقصه گزار: پشتیبانی امور دام کشور استان آذربایجان غربی

استان / کشور: آذربایجان غربی

کد ایران تندر: 3010089

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۱۰۱۴۰۰۰۰۸۰

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/20

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-حمل و نقل داخلي و بين المللي (جاده اي ، ريلي، هوايي و دريايي)

شرح آگهی:
استعلام بها تامین 4 دستگاه خودروی مدل 95 به بالا طبق شرایط مندرج در فایل های پیوستی
-فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی

مناقصه گزار: دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3009255

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی: ۱۱۰۲۰۰۴۲۵۸۰۰۰۰۰۳

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/19

دسته بندی ها: خدمات آژانسهاي مسافرتي، گردشگري، تور و جهانگردي

شرح آگهی:
استعلام بها فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی و گردانندگان تور
-دارای مجوز از اتحادیه اژانس

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: استعلام بها : 1-جذب راننده استیجاری

مناقصه گزار: بهداشت شهرستان اردبیل

استان / کشور: اردبیل

کد ایران تندر: 3009338

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/15

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو-تجهيزات و دستگاههاي پزشکي و بيمارستاني

شرح آگهی:
استعلام بها :
1-جذب راننده استیجاری (خرید خدمات خودرویی)مرکز بهداشت شهرستان اردبیل
-سایر حمل ونقل زمینی

2-خرید اقلام بخش دندانپزشکی

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: ستاد ایران

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه عملیات برداشت و حمل حدود ۳۰۰۰ تن قصیل جو

مناقصه گزار: کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3006153

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد: 1402/02/17

دسته بندی ها: حمل و نقل ، پخش و توزيع مواد غذايي و خوراکي-کشاورزي ، جنگلداري و حفاظت از اراضي

شرح آگهی:
مناقصه عملیات برداشت و حمل حدود ۳۰۰۰ تن قصیل جو از مزارع کشاورزی تا دامداری

آدرس: اصفهان-نجف آباد-کمربندی خمینی شهر-بعد از ورودی گلدشت- پشت آرامستان باب الرحمه

شماره تماس: ۰۳۱۴۲۷۵۰۲۷۱- داخلی 183

رسانه منتشر کننده: عصر اصفهان

توضیحات:

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری

مناقصه گزار: دانشگاه کاشان استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3008513

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری (اتوبوس و مینی بوس )

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: عصر توسعه

توضیحات: www.kashanu.ac.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری

مناقصه گزار: دانشگاه کاشان استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3008517

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری – سواری دانشگاه کاشان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: عصر توسعه

توضیحات: www.kashanu.ac.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی

عنوان: مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری

مناقصه گزار: دانشگاه کاشان استان اصفهان

استان / کشور: اصفهان

کد ایران تندر: 3008519

تاریخ انتشار: 1402/02/14

شماره آگهی:

مهلت دریافت اسناد:

دسته بندی ها: اياب و ذهاب (کارکنان و….) و اجاره انواع خودرو

شرح آگهی:
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب برون شهری – سواری دانشگاه کاشان

شماره تماس:

رسانه منتشر کننده: عصر توسعه

توضیحات: www.kashanu.ac.ir

مشاهده
تصویر آگهی
سفارش
دریافت اسناد
مشاهده
اصل آگهی