لیست مدارک لازم برای اخذ صلاحیت اداره کار

1- گواهی آموزشی مدیران 18 ساعته (به نام مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره) درصورت

نداشتن  گواهی آموزشی ،  با انجمن تماس بگیرید.

 2- اظهارنامه مالیاتی سال 96 و برگه قطعی عملکرد 95

3 – تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل جدید برای هر سال برای دریافت لیست کارشناسان اینجا را کلیک کنید.

4 – قراردادهای پایان یافته درج شده در اظهارنامه 96  شامل مفاصا حساب تامین اجتماعی – 3 صفحه اول قرارداد- آخرین لیست بیمه و پرداخت حق بیمه  و آخرین لیست حقوق و عیدی و پاداش و پرداخت بانکی آنها .

5– مدارک لازم برای قراردادهای جاری در سال 98:(تمام قراردادهای جاری مدارک آخرین ماهمنتهی به درخواست صلاحیت) شامل :

* لیست بیمه آخرین ماه منتهی به درخواست صلاحیت  (رعایت طرح طبقه بندی مشاغل وعناوین شغلی )

* فیش پرداختی بیمه باپرفراژ و پرینت رسید واریزی حق بیمه

* آنالیزحقوقی(بن ،خواربار،مسکن و…) به همراه پرداخت بانکی لیست حقوق طبق این جدول

پنج نمونه قرارداد پرسنلی

6- اساسنامه 

7 – شرکت نامه ، یااظهارنامه ثبت شرکتها و روزنامه های رسمی تاسیس و آخرین تغییرات مکان شرکت ، اعضای هیئت مدیره و سهام و موضوع

8- مدارک دفترمرکزی:(مدارک مربوط به آخرین ماه منتهی به درخواست صلاحیت) شامل :

چند نمونه قرارداد پرسنلی

* لیست بیمه  (بارعایت طرح طبقه بندی مشاغل وعناوین شغلی )همراه با فیش پرداختی بیمه باپرفراژ و پرینت رسید واریزی حق بیمه

9- اجاره نامه به نام شرکت که دفترخانه ای و یا صادر شده در مشاور املاک (داشتن کدرهگیری الزامی است اگر در آژانس مشاور املاک صادر شده)

یاسندمالکیت  فقط به نام شرکت

10- کپی شناسنامه  وکپی کارت ملی  و مدرک تحصیلی  مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 

11- کپی صلاحیت قبلی

12 – کپی برگه عضویت در انجمن

13- تکمیل کردن فرم بازدید از مکان   و  فرم ثبت نام صلاحیت  و ارسال آنها به انجمن.