لیست مدارک لازم برای اخذ صلاحیت اداره کار

1- درخواست صدور و تمدید صلاحیت اداره کار در سر برگ شرکت

2- گواهی آموزشی مدیران 18 ساعته (به نام مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره) درصورت نداشتن  گواهی آموزشی ،  با انجمن تماس بگیرید.

3- اظهارنامه مالیاتی سال 97 و برگه قطعی عملکرد سال 96    در صورت تازه تاسیس بودن شرکت، کد اقتصادی ارائه گردد.

4 – قراردادهای پایان یافته درج شده درجدول شماره 18 اظهارنامه سال 97 که شامل مفاصا حساب تامین اجتماعی – سه صفحه اول قرارداد – آخرین لیست بیمه و پرداخت حق بیمه  وآخرین لیست حقوق و عیدی و پاداش و پرداخت بانکی آنها .

 

5– مدارک لازم برای قراردادهای جاری در سال 98: (تمام قراردادهای جاری آخرین ماه منتهی به درخواست صلاحیت کار) شامل :

* لیست بیمه آخرین ماه منتهی به درخواست صلاحیت  (رعایت طرح طبقه بندی مشاغل وعناوین شغلی )

* فیش پرداختی بیمه باپرفراژ و پرینت رسید واریزی حق بیمه

* آنالیزحقوقی به همراه پرداخت بانکی. ( نمونه لیست حقوق و  فیش حقوقی در پایین صفحه ارائه شده ) 

پنج نمونه قرارداد پرسنلی

6- اساسنامه شرکت

7 – شرکت نامه ، یا اظهارنامه ثبت شرکتها و روزنامه های رسمی تاسیس و آخرین تغییرات مکان شرکت ، اعضای هیئت مدیره و سهام و موضوع

8- مدارک دفترمرکزی:(مدارک مربوط به آخرین ماه منتهی به درخواست صلاحیت) شامل : چند نمونه قرارداد پرسنلی

* لیست بیمه همراه با فیش پرداختی بیمه با پرفراژ و پرینت رسید واریزی حق بیمه

* لیست حقوق به همراه واریز بانکی حقوق ها

9- اجاره نامه به نام شرکت که در دفترخانه یا در مشاور املاک صادر شده است (داشتن کدرهگیری الزامی است)  یاسند مالکیت  فقط به نام شرکت یا مدیر عامل

* ملک باید اداری یا تجاری باشد.

10- کپی شناسنامه  وکپی کارت ملی  مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدرک تحصیلی مدیر عامل

11- اصل گواهی صلاحیت قبلی

12 – کپی برگه عضویت در انجمن (اختیاری)

13- تکمیل کردن فرم بازدید از مکان   و  فرم ثبت نام صلاحیت  و ارسال آنها به انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران ( فرم ها پایین صفحه ارائه شده است )

کل مدارک همراه با دیوایدر کاغذی به انجمن ارائه شود .

جهت هماهنگی با شماره 02155473487 تماس فرمایید.

توجه !

 متقاضیان محترم جهت تشکیل پرونده یک نسخه کپی ازمدارک خود را به صورت فیزیکی همراه با تعدادی دیوایدر کاغذی در داخل پوشه مقوایی قرمز به انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران ارائه دهند.

فرم لیست حقوق

فرم نمونه فیش حقوقی

فرم نمونه قرارداد پرسنلی

فرم درخواست بازدید از مکان

فرم ثبت نام صلاحیت